Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje społeczne

2015-11-02
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej przekazuje do konsultacji społecznych projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020”. - Konsultacje zakończone
Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr  508.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 4.09.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020”, Zarządzenia Nr 541.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 2.10.2015 r. w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 508.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.09.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020” oraz Zarządzenia Nr 558.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 16.10.2015 r. w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr 508.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 04.09.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020” z późn. zm.

Uwagi do dokumentu można przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:
a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
b) formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (od poniedziałku do piątki w godz. 7.30-15.30, pok. 207, e-mail: pomoc@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 67 65).

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zorganizował dyżury popołudniowe w następujących terminach:
•05.11.2015 r.
•09.11.2015 r.

Od godz. 15.30 do godz. 17.00 pracownicy Wydziału będą udzielać dodatkowych informacji odnośnie Strategii. Dyżury odbywać się będą w pok. 225 lub 207 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.11.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 23.11.2015 r.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie
w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej (Joanna Mizera – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Zdzisława Krygier – Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, e-mail: pomoc@dabrowa-gornicza.pl, tel. 32 295 67 65).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-07 15:24:20
Data utworzenia 2015-11-02
Data udostępnienia 2015-11-02 10:30:58
Osoba odpowiedzialna Marcin Dziubek
Udostępnił Krzysztof Nowicki