Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje społeczne

2015-10-26
Na wniosek grupy inicjatywnej mieszkańców zainicjowane zostały konsultacje społeczne odnośnie zagospodarowania Placu Hutnika. - konsultacje zakończone
Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do mieszkańców oraz użytkowników  terenu stanowiącego przedmiot konsultacji, tj. terenu dzielnicy Kasprzak. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr  567.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 21.10.2015 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie zagospodarowania Placu Hutnika.


Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
a)przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami,
b)zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 03.11.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 11.12.2015 r.


Konsultacje prowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Tysiąclecia 25 w następujących terminach:
• 3 listopada br.  – 17:00 – 20:00
• 13 listopada br. – 17:00 – 20:00


Po przeprowadzeniu warsztatów, 27 listopada br. odbędzie się spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne.


Kolejnym etapem będzie opublikowanie projektu koncepcji zagospodarowania Placu Hutnika do konsultacji na portalach: www.dabrowa-gornicza.pl, www.bip.dabrowa-gornicza.pl, www.konsultacje.idabrowa.pl oraz udostępnienie projektu koncepcji w Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej (pokój 327) wraz z możliwością zapoznania się z jej treścią. Uwagi do dokumentu należy przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:
• formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
• formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com


Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.


Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielają pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej pod nr tel 32 295 96 38 bądź elektronicznie na adres ngo.dabrowagornicza@gmail.com
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-11 15:22:17
Data utworzenia 2015-10-26
Data udostępnienia 2015-10-26 15:08:06
Osoba odpowiedzialna Marcin Dziubek
Udostępnił Krzysztof Nowicki