Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje społeczne

2015-08-10
Wydział Zdrowia, Poityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej ogłosza rozpoczęcie konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej
Ogłoszenie nr BOP.526.3.32.2015 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmiany Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Termin rozpoczęcia konsultacji:   10.08.2015
Termin zakończenia konsultacji:   19.08.2015


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, pokój 211, II piętro,  tel. 32 295 67 65
zdrowie@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Agnieszka Wyrozumska, podinspektor, pokój 211, II piętro,
tel. 32 295 96 04    awyrozumska@dabrowa-gornicza.plSposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2015 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres:  konsultacje.ngo@idabrowa.plPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 15.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2014 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Joanna Mizera
Naczelnik
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej
i Aktywizacji Zawodowej  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-08-10 14:17:52
Data utworzenia 2015-08-10
Data udostępnienia 2015-08-10 14:17:52
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska