Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Nieodpłatna pomoc prawna / Archiwum / Komunikaty i informacje o funkcjonowaniu punktów NPP i NPO

Symbol: WPS
2020-03-16
K O M U N I K A T

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że z dniem 16.03.2020 r. (do odwołania) porady prawne nie będą udzielane w dotychczasowych lokalizacjach mając na względzie zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego poprzez ograniczenie wizyt mieszkańców oraz z uwagi na konieczność zamknięcia budynków kultury.

W miejsce dotychczasowej formy świadczenia porad prawnych i obywatelskich w celu zminimalizowania zakłócania dotychczasowego trybu pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej z dniem 16 marca br. uruchamia telefoniczne i mailowe udzielanie porad prawnych w poniższych lokalizacjach.

Dotychczas działające stacjonarne punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zapewniają jedynie telefoniczny, bądź mailowy kontakt z klientem.

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2
4. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Wyszyńskiego 1
5. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Wybickiego 4

Celem skorzystania z pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Dabrowie Górniczej w godzinach pracy urzędu - Wydział Polityki Społecznej - tel. 32/262 61 43. Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem powinna złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do Urzędu pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: rlendo@dg.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Numer telefonu, bądź adres mailowy do konkretnego punktu będzie podawany każdorazowo zainteresowanemu mieszkańcowi, który potrzebuje porady prawnej, czy porady obywatelskiej.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim wypełniając kartę pomocy część B, którą następnie należy przesłać na adres poczty elektronicznej rlendo@dg.pl.

Wzory ww.dokumentów dostępne są na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna.
O możliwości skorzystania z pomocy prawnej / porady prawnej w dotychczasowych punktach poinformujemy w odrębnym komunikacie.