Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Nieodpłatna pomoc prawna / Archiwum / Adresy i harmonogram pracy punktów NPP i NPO

Symbol: WPS
2022-07-05
Adresy i harmonogramy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Dąbrowy Górniczej w 2021 r.

Do wszystkich punktów obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 032 262 61 43 czynnym od poniedziałku do piątku.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Rodzaj podmiotu udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej:
• Okręgowa Rada Adwokacka

Aleja Józefa Piłsudskiego 2 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej, parter, pokój 032)
Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do godz. 19:00.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

• Okręgowa Izba Radców Prawnych

ul. Ofiar Katynia 93 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej – Filii nr 8, II piętro)
Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od godz. 12:30 do godz.16:30,
piątek – mediacja
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

• Organizacja pozarządowa: Fundacja Godne Życie

ul. Chemiczna 2 (budynek Domu Kultury w Ząbkowicach, parter, pokój nr 28)
Harmonogram: poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:00,
wtorek i piątek od godz.8:00 do godz. 12:00,
środa i czwartek od godz. 16:00 do godz. 20:00.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Rodzaj podmiotu świadczącego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:
• Organizacja pozarządowa: Fundacja Godne Życie

ul. Sienkiewicza 6a
Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od godz. od 13:00 do godz. 17:00,
poniedziałek - mediacja
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ul. Łączna 31
Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz.12:00.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Symbol: WPS
2022-01-20
Adresy i harmonogramy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 r.

Do wszystkich punktów obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu
032 262 61 43 czynnym od poniedziałku do piątku.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Adwokaci
Aleja Józefa Piłsudskiego 2 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej)
Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Radcy prawni
ul. Ofiar Katynia 93 (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej – Filii nr 8)
Harmonogram: Od poniedziałku do czwartku od 12:30 do 16:30, piątek (Mediacje) od 12:30 do 16:30.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Radcy prawni
ul. Chemiczna 2 (budynek Domu Kultury w Ząbkowicach)
Harmonogram: W poniedziałki od 13:00 do 17:00, we wtorek i piątek od 8:00 do 12:00, w środę i czwartek od 16:00 do 20:00.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

ul. Sienkiewicza 6a
Harmonogram: W poniedziałki (Mediacje) od 13:00 do 17:00, od wtorku do piątku od 13:00
do 17:00.

ul. Łączna 31
Harmonogram: Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00.
Punkt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady telefonicznej proszone są o umówienie terminu porady pod numerem telefonu 032 262 61 43 czynnym od poniedziałku do piątku.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Ww. osoby mogą zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21 chęć skorzystania z porady:
- telefonicznie ( 032 262 61 43),
- listownie,
- mailowo na adres wps@dg.pl,
- osobiście za pomocą dostępnego w Urzędzie translatora dla osób głuchoniemych.

Istnieje możliwość skorzystania za pomocą środków porozumiewania się na odległość z dyżurów specjalistycznych uruchomianych na terenie całego kraju.
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło ogólnokrajową listę dyżurów specjalistycznych umożliwiających osobom fizycznym uzyskanie pomocy prawnej lub porady obywatelskiej niezależnie od miejsca zamieszkania.
Lista dyżurów specjalistycznych dostępna jest pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.