Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej
Adres Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza
 
Kontakt

Tel.  32 718 04 50
e-mail: cuw@cuw.dg.pl
 
 
 
Dyrektor Anna Gazdowicz
Zastępca Dyrektora Łukasz Ciastoń
Zadania Centrum Usług Wspólnych zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną polegającą na:
1. obsłudze administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, w tym z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych;
2. zapewnieniu wsparcia i doradztwa dla jednostek obsługiwanych przy planowaniu budżetowym, zaciąganiu i likwidacji zobowiązań;
3. prowadzeniu spraw kadrowo - płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
4. prowadzeniu spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych dla jednostek obsługiwanych;
5. zapewnieniu bieżącego utrzymania porządku i czystości tzw. usług sprzątania jednostek obsługiwanych;
6. zapewnieniu usług techniczno-obsługowych dla jednostek obsługiwanych;
7. prowadzeniu obsługi środków trwałych;
8. wsparciu i doradztwie w przygotowaniu zamówień o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843);
9. prowadzeniu obsługi prawnej dla wszystkich jednostek oświatowych.
Opis Podstawą działalności Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej jest Statut nadany Uchwałą Nr XIX/340/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 970.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 01.04.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac - Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-30 13:41:51
Data utworzenia 2020-03-11
Data udostępnienia 2020-12-15 11:48:59
Osoba odpowiedzialna Anna Gazdowicz
Udostępnił Anastazja Wypych