Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2014-01-30
Ogłoszenie nr BOP.526.3.1.2014 o rozpoczęciu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej w sprawie: wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy taksówką lub kierowcy przez niego zatrudnionego
Termin rozpoczęcia konsultacji:     29.01.2014
Termin zakończenia konsultacji:     07.02.2014

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce:  "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
pok.3 parter
tel. 295-69-01  
e-mail: ajureczek@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anna Jureczek - inspektor
pok.3 parter
tel. 295-69-01  
e-mail: ajureczek@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2014 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Podstawa prawna:
-  Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Arkadiusz Grządziel
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-02-20 15:24:06
Data utworzenia 2014-01-30
Data udostępnienia 2014-01-30 07:42:40
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Magdalena Chojnacka