Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2023-08-10
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) i art. 49 Kodeksu Postępowania administarcyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz 775 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości,

iż w dniu 09.08.2023r. wydano decyzję nr 255/2023 zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany zamienny i projekt zagospodarowania terenu zamienny i zmieniającą decyzję nr 592/2021 z dnia 16.07.2021 r., zmienioną decyzją nr 203/2022 z dnia 27.05.2022 r.,

dla inwestycji obejmującej: pierwotna nazwa: „ Zespół 11 budynków magazynowych wraz z budynkiem wartowni oraz infrastrukturą techniczną” zmienionej na „Zespół 9 budynków magazynowych wraz z budynkiem wartowni, pompowni, kotłowni, chłodu technologicznego, budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną” Wnioskowana inwestycja pn.: „Budowa fabryki separatorów do baterii litowo-jonowych wraz z infrastrukturą techniczną.” ul. Ceramiczna w Dąbrowie Górniczej dz. nr 13/7, 13/6, 15/2 obręb Tucznawa

Inwestor: SK HI-TECH BATTERY MATERIALS POLAND Sp. z o.o. ul. Innowacyjna 1, 42-530 Dabrowa Górnicza


Z treścią decyzji, oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Organu, t.j. w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, w pokoju nr 217 (2 piętro) w godzinach od 7.30 do 15.30 (pn-śr), 7.30.-18.00 (czw) i 7.30 – 13.00 (pt). Treść decyzji będzie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej od dnia 10 sierpnia do 23 sierpnia 2023r.