Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Spółki prawa handlowego / Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

Nazwa Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.
Adres Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
sekretariat
tel/fax 32 268 90 22
E-mail
mzum@mzum.pl
Strona www
www.mzum.pl
Godziny pracy
poniedziałek-piątek 7.00 - 15.00
Prezes Zarządu Tomasz Sołtysik
Rada Nadzorcza Marek Piotrowski - Przewodniczący
Marcin Szulik - Z-ca Przewodniczącego
Zbigniew Błaszczyk - Sekretarz
Maciej Fazan - Członek
Zbigniew Szaleniec - Członek
Struktura własnościowa Gmina Dąbrowa Górnicza - 100% udziałów
Biuro Zarządu tel. 32 268 90 22 wew. 14
Główny Księgowy tel. 32 268 90 22 wew. 20
Dyrektor ds. Centrum Administracji tel. 32 260 71 90
Dział Administracji Dróg tel. 32 268 85 70, 32 268 85 41
Dział Wykonawstwa tel. 32 262 31 45, 32 262 31 52
Dział Techniczny
ul.Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260 71 91, 32 295 96 16
fax 32 260 68 63
e-mail: pc@mzum.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
O spółce Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL powstało 1 marca 1977r. zgodnie z zarządzeniem ówczesnego Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
W dniu 1 maja 1992r. przekształocono go w zakład budżetowy. Po likwidacji zakładu budżetowego powołano dnia 1 kwietnia 1996r. spólkę z o.o., gdzie jedynym udziałowcem była gmina Dąbrowa Górnicza. Celem przprowadzenia komercjalizacji firmy była potrzeba dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej.
Firma jako zakład z wieloletnimi tradycjami posiada dostateczne środki techniczne i kadrowe do wykonywania powierzonych mu zadań, w szczególności w zakresie zarządu dróg i zarządu ruchem drogowym.
Spółka zatrudnia stale około 82 osoby, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w dziedzinie budownictwa drogowego i iniżynierii ruchu.
MZUM.PL S.A administruje układem drogowo-ulicznym o ogólnej długości 373 838m. Od momentu powstania wykonuje zadania techniczne, formalno-prawne oraz pomocnicze czynności publicznoprawne z zakresu zarządu dróg w Dabrowie Górniczej w zakrsie powierzonym jej przez organ wykonawczy gminy Dąbrowa Górnicza.
MZUM.PL S.A. jako jednostka interdyscyplinarna wykonuje swoje zadania dając solidną podstawę do systemowego planowania przez decydentów wydatków na inwestycje drogowe.Działania MZUM.PL S.A. pozwalają sprawniej zarządzać drogami co służy bezpośrednio poprawie jakości ruchu oraz bezpieczeństwa na drogach miasta Dąbrowa Górnicza.
Od stycznia 2005r. Spółka zarządza kompleksowo obiektem Centrum Administracji w Dąbrowie Górniczej.
Zadania Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. jest:
1. Administrtowanie siecią gróg i ulic, w tym:
- przygotowywanie projektów zezwoleń na roboty wykonywane w pasie drogowym,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych wraz z wytyczeniem ich tras przejazdów,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym reklam oraz obiektów handlowych i usługowych.
2. Roboty inwestycyjne i remonty:
- dróg kołowych,
- chodników, placów, boisk,
- wjazdów do posesji, itp. na zlecenie osób fizycznych.
3. Bieżące utrzymanie oznakowania dróg i ulic: pionowe i poziome.
4. Badanie zagęszczenia gruntu przy pomocy płyty VSS (stosuje sie w trakcie wykonywania robót ziemnych w celu kontroli stopnia zagęszczenia warstw podłoża).
5. Nadzór branżowy przy wykonawstwie robót drogowych.
6. Usługi transportowe (zezwolenie na przewóz odpadów, odśnieżanie, najem sprzętu drogowego.
7. Prowadzenie ewidencji dróg, ulic i obiektów mostowych.
8. Zarządzanie nieruchomościmi niemieszkalnymi (parkingi strzeżone i niestrzeżone).
9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.
11. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekominikacyjnych.
12. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.
13. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
14. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych.
15. Wykonywanie robót budowlanych murarskich i budowlanych izolacyjnych.
16. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
17. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych.
18. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz pozostałych instalacji budowlanych.
19. Malowanie, tynkowanie.
20. Zakładanie stolarki budowlanej.
21. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
22. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
23. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
24. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała.
25. Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
26. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.
27. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
28. Działalność geodezyjna i kartograficzna.
29. Badanie i analizy techniczne.
30. Reklama.
31. Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
32. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej.
33. Działalność sanitarna i pokrewna.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)
Osoba wyłączająca Patryk Kuzior
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-04 10:58:37
Data utworzenia 2020-02-13
Data udostępnienia 2020-02-13 14:00:15
Osoba odpowiedzialna Tomasz Sołtysik
Udostępnił Anastazja Wypych