Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Spółki prawa handlowego / Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.

Nazwa Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 3/101
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
telefon     518 270 465

sekretariat@fabrykapelnazycia.eu

www.fabrykapelnazycia.eu
   
 
 
 
Zarząd Wojciech Czyżewski - Prezes Zarządu
Krzysztof Klimosz  - Wiceprezes Zarzadu
Rada Nadzorcza Marcin Michalik
Sławomir Oczkowicz
Szymon Ogłaza
Struktura własnościowa Gmina Dąbrowa Górnicza - 100% udziałów
O firmie Spółka "Fabryka Pełna Życia" została powołana dla realizacji priorytetowych zadań określonych w Programie Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022, który został przyjęty uchwałą Nr XVII/392/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 maja 2016 roku, a które wpisują się w cele strategiczne określone w Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2022.
Najważniejszym wyzwaniem dla nowej spółki będzie realizacja projektu "Fabryka Pełna Życia" prowadzącego do jakościowej zmiany przestrzeni centrum Dąbrowy Górniczej, które stanie się wschodnią bramą Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii o wyraźnie zagłębiowskiej tożsamości (Serce Zagłębia Dąbrowskiego). Dzięki temu Dąbrowa Górnicza będzie miastem modnym, nowoczesnym, atrakcyjnym gospodarczo, o wysokiej jakości życia. Z tego powodu w pierwszym etapie działalności, zadaniem priorytetowym Spółki będzie rewitalizacja terenów byłej fabryki obrabiarek "Defum" oraz terenów przyległych do dworca kolejowego.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.)
Osoba wyłączająca Patryk Kuzior
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-02 08:19:48
Data utworzenia 2020-02-11
Data udostępnienia 2020-02-12 08:13:30
Osoba odpowiedzialna Wojciech Czyżewski
Udostępnił Krzysztof Nowicki