Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Spółki prawa handlowego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna

Adres
Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 dąbrowa górnicza
Kontakt
Sekretariat
Tel/Fax   (32) 268 90 22
E-mail
strona www
Godziny pracy
poniedziałek - piątek  7.00- 15.00
Prezes Zarządu
Tomasz Sołtysik
Dyrektor ds. Centrum Administracji
Jerzy Bazylak  
tel. (32) 260 71 90
Biuro Zarządu
Kierownik Alicja Haberling-Widuch
tel. (32) 268 90 22 wew. 14
Główny Księgowy
Teresa Korzec
tel. (32) 268 90 22  wew. 20
Dyrektor Kontraktów Budowlanych
Klaudia Zawadzka-Sadok
tel. (32) 268 90 22 wew. 93
Z-ca Dyrektora Kontraktów Budowlanych
Marek Gaweł
tel. (32) 268 90 22 wew. 24
Dział Rozliczeń Kontraktów Budowlanych
Karolina Leśniczek
tel. (32) 268 90 22 wewn. 91
Dział Administracji Dróg
Józef Bochnak
tel. (32) 268 85 70; 268 85 41
Dział Wykonawstwa
tel. (32) 262 31 45; 262 31 52
Dział Techniczny

ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kierownik Działu
Jacek Brodziak
tel. (32) 260 71 91   295 96 16
Fax (32) 260 68 63
e-mail: pc@mzum.pl

Godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.30- 15.30
Zadania
Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. jest:
1. Administrowanie siecią dróg i ulic, w tym:
- przygotowywanie projektów zezwoleń na roboty wykonywane w pasie drogowym,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych wraz z wytyczeniem ich tras przejazdów,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie
w pasie drogowym reklam oraz obiektów handlowych
i usługowych.

2. Robót inwestycyjnych i remontów:
- dróg kołowych,
- chodników, placów, boisk,
- wjazdów do posesji itp. na zlecenie osób fizycznych.

3. Bieżącego utrzymania oznakowania dróg i ulic:
- pionowego
- poziomego


4. Badanie zagęszczenia gruntu przy pomocy płyty VSS (stosuje się w trakcie wykonywania robót ziemnych w celu kontroli stopnia zagęszczenia warstw podłoża).

5. Nadzoru branżowego przy wykonawstwie robót drogowych.

6. Usług transportowych (zezwolenie na przewóz odpadów)
- odśnieżanie
- najem sprzętu drogowego.

7. Prowadzenie ewidencji dróg, ulic i obiektów mostowych.

8. Zarządzanie nieruchomościami nie mieszkalnymi(parkingi strzeżone i niestrzeżone).

9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.

11. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

12.Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.

13.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

14. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych.

15. Wykonywanie robót budowlanych murarskich i budowlanych izolacyjnych.

16. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

17.Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych.

18. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz pozostałych instalacji budowlanych.

19. Malowanie, tynkowanie.

20. Zakładanie stolarki budowlanej.

21. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.

22. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

23.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

24. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała.

25. Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

26. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

27. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,technologicznego.

28. Działalność geodezyjna i kartograficzna.

29. Badanie i analizy techniczne.

30. Reklama.

31. Sprzątanie i czyszczenie obiektów.

32. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej.

33. Działalność sanitarna i pokrewna.
Historia spółki
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL powstało 1 marca 1977 roku zgodnie z zarządzeniem ówczesnego Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza.
 W dniu  1 maja 1992 roku przekształcono go w zakład budżetowy. Po likwidacji zakładu budżetowego powołano dnia  1 kwietnia 1996 roku spółkę z o. o., gdzie jedynym udziałowcem jest gmina Dąbrowa Górnicza.
 Celem przeprowadzenia komercjalizacji firmy była potrzeba dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej.
Firma jako zakład z wieloletnimi tradycjami posiada dostateczne środki techniczne i kadrowe do wykonywania powierzonych mu zadań w szczególności w zakresie zarządu dróg i zarządu ruchem drogowym.
Spółka zatrudnia stale około 82 osoby, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w dziedzinie budownictwa drogowego i inżynierii ruchu.
MZUM.PL S.A. administruje układem drogowo-ulicznym o ogólnej długości 373 838 m.  Od momentu  powstania wykonuje zadania techniczne, formalno-prawne  oraz  pomocnicze czynności publiczno-prawne z zakresu zarządu dróg w Dąbrowie Górniczej, w zakresie powierzonym jej  przez organ wykonawczy gminy Dąbrowa Górnicza.
MZUM.PL S.A. jako jednostka interdyscyplinarna wykonuje swoje zadania dając solidną podstawę do systemowego planowania przez decydentów wydatków na inwestycje drogowe.
Działania MZUM.PL S.A. pozwalają sprawniej zarządzać drogami co służy bezpośrednio poprawie jakości ruchu oraz bezpieczeństwa na drogach miasta Dąbrowa Górnicza.
Od stycznia 2005 roku zarządza kompleksowo obiektem Centrum Administracji w Dąbrowie Górniczej.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczenia majątkowego (za 2009 r.)
Podstawa prawnaart. 24i ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
Osoba wyłączającaKonrad Imielski- Naczelnik Wydziału Administracyjno- Personalnego
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 18 grudnia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38121950 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony