Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 36

Adres
ul. Tysiąclecia 23
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/Fax
(32) 264 12 84
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
mgr Renata Rogowska; nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Opolskim. Posiada studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki dziecka z wychowaniem estetycznym oraz z Zarządzania i Technologii Informacyjnych w Oświacie.
Wicedyrektor
mgr Krystyna Pazurkiewicz; nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki wychowania przedszkolnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz studia podyplomowe Zarządzanie i Technologie Informacyjne w Oświacie.
Godziny pracy
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 5.30 do 17.00.
W godzinach od 8.00 do 13.00 przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godz. 8.00 do godz. 13.00.
Przedszkole prowadzi sześć grup przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
(jedna grupa liczy 25 osób). Przedszkole posiada 150 miejsc dla wychowanków.
Kadra przedszkola
Przedszkole zatrudnia 15 pracowników pedagogicznych, wszyscy ukończyli studia magisterskie. Wśród nauczycieli 6 - posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 - stopień nauczyciela mianowanego, 3 nauczycielki posiadają stopień nauczyciela kontraktowego, 3 nauczycielki są stażystkami.
Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2018/2019
1. Program wychowania przedszkolnego - "Kocham przedszkole" autorki Mirosława Pleskot i Agnieszka Staszewska-Mieszek.
2. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych. Autorki: Mariola Bogucka, Dorota Łoś;
3. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym "Kochamy dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne".
Zajęcia dodatkowe
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia z języka angielskiego;
- "Skoczek"- kółko szachowe;
- zajęcia teatralno-muzyczne;
- zajęcia rytmiczno-ruchowe;
- zajęcia plastyczno-techniczne;
- zajęcia muzyczno-rytmiczne;
- kółko plastyczne "W świecie barw i kolorów".
Odpłatność
Odpłatność:
Koszty posiłków:
- śniadania - 1,60zł
- obiadu - 3,20zł
- podwieczorku - 1,20zł.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas między 8.00 a 13.00 odpłatność wynosi 1,00zł. Opłata ta jest pobierana do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli.
Przedszkole prowadzi książkę kontroli oraz rejestr protokołów pokontrolnych.
Archiwum
Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia.
Sposoby załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać w następujący sposób:
- telefonicznie - 32 264 12 84
- listownie na adres - Przedszkole Nr 36, ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza
- e-mail - p36kasztankowe@gmail.com
- osobiście u dyrektora - w każdą środę od godz. 8.00 do 15.00
- osobiście u wychowawców grup i pozostałych nauczycieli (wg harmonogramu spotkań lub indywidualnym ustaleniu terminu).

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon - jw.
Sprawy płacowo - księgowe: główna księgowa, telefon - jw.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 22 października 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38163394 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony