Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-09-24
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaywania na śrpodowisko dla przedsięwziecia pn.: Przebudowa ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej".
2018-09-17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. Decyzji z dnia 05.09.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przeróbka mechaniczna odpadów: 10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (stalownicze, wielkopiecowe); 16 07 99 - inne nie wymienione odpady; 16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03; 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego 92; dz. nr 220/2 k.m.126
Inwestor: EKOPROD Sp. z o.o. ul. Konstytucji 61 41 – 905 Bytom
2018-09-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

„Przebudowa pól nr 1, 3, 4, 5 i 7 (docelowo 2, 3, 4, 5 i 6) w rozdzielni 110kV
stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Lipówka”
na działkach ozn. nr. ewid. gr.: 887/3, 892/1, 893/3, 894/3, 895/3, 896/3, 897/3, 899/3,
900/5, 901/1, 902/1 k.m. 5 przy ulicy Lipówka w Dąbrowie Górniczej obręb Strzemieszyce Małe

Wnioskodawca:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin
2018-09-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decuzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej w Dąbrowie Górniczej ul. Zagórze”
lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, działki oznaczone nr. ewid. gr.: 1183/1 k.m. 7 oraz 292 k.m. 3 obręb Błędów
2018-09-13
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2018.08.02, poz. 1474), art. 49 ustawy z dnia 14.06.60 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I - ul. Dworcowa – droga wewnętrzna, Etap II – ul. Dworcowa – droga wewnętrzna”
Działki objęte inwestycją
Lokalizacja:
Obreb Ewidencyjny Ząbkowice dz. nr ewid. 2320, 2448/1, 2448/47, 2448/7, 2448/10, 2448/9, 2448/13, 2448/38, 2448/16, 2448/17, 2448/21, 2448/41, 2448/20, 2448/19, 2448/46 k.m. 14

W związku z powyższym informuję, iż
strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza (Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 217 pon.-śr. w godz. 730÷1530, czwartek w godz. 730÷1800, piątek w godz. 730÷1300) w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
2018-09-13
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2018.08.02, poz. 1474), art. 49 ustawy z dnia 14.06.60 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Ząbkowicach wraz z przebudową układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap III- ul. Marii Dąbrowskiej – droga gminna”
Działki objęte inwestycją
Lokalizacja:
Obręb ewidencyjny: Ząbkowice dz. nr ewid. gr: 2665/1, 2491/1, 2461 k.m. 14

W związku z powyższym informuję, iż
strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza (Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 217 pon.-śr. w godz. 730÷1530, czwartek w godz. 730÷1800, piątek w godz. 730÷1300) w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
2018-09-13
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2018.08.02, poz. 1474), art. 49 ustawy z dnia 14.06.60 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa drogi rowerowej równoległej do ulicy Kasprzaka począwszy od ulicy Kasprzaka do skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i Wiśniowej do skrzyżowania z ulicami Piłsudskiego i Zaplecze”


Działki objęte inwestycją
Lokalizacja:
Obręb ewidencyjny: Dąbrowa Górnicza dz. nr ewid. gr: 10/1, 11/4, 12/4, 13/4, 14/4, 17/4, 18/1, 19/4, 20/4, 21/1, 22/4, 23/4, 23/6, 24/1, 25/1, 26/2, 27/1, 28/4, 29/1, 31/6, 31/7, 4, 5/4, 6/8, 7/4, 8/4, 84/9, 87, 9/4, 91 k.m. 67
59/6, 61/41 k.m. 68 259, 33/5 k.m. 70 1/4, 14/4, 15/4, 16/5, 16/6, 17/8, 18/25, 18/27, 18/29, 18/31, 18/33, 18/35, 19/4, 20/4, 21/4, 22/4, 23/4, 24/1, 24/5, 25/6, 26/6, 27/5, 28/4, 29/11, 29/19, 29/20, 30/4, 31/4, 32/21, 32/23, 32/25, 32/27, 32/29, 33/11, 33/4, 33/7, 34/1, 35/1, 35/2, 41, 55, 9/4 k.m. 72 1/1, 1/3, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 35/10, 35/6 k.m. 73 18/4, 19/4, 20/5, 21/6, 22/4, 23/4, 24/4, 34/2, 36/2 k.m. 74 52/3, 53/1, 54/1, 55/1, 66/8 k.m. 31, 31/6, 40, 31/5 k.m. 75 50/22 k.m.29

W związku z powyższym informuję, iż
strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza (Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 217 pon.-śr. w godz. 730÷1530, czwartek w godz. 730÷1800, piątek w godz. 730÷1300) w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
2018-09-13
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2018.08.02, poz. 1474), art. 49 ustawy z dnia 14.06.60 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamiam, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego – Kasprzaka – Zaplecze na skrzyżowanie typu „rondo”
Działki objęte inwestycją
Lokalizacja:
Obręb Ewidencyjny: Dąbrowa Górnicza dz. nr ewid. gr.: 50/19, 50/20, 50/22, k.m. 29
38/2, 39/2, 40/1 k.m. 24
15/11, 15/12,16/11, 16/12, 16/14, 16/5, 16/6, 17/6, 17/7,18/12, 18/3, 18/9 k.m. 23
62/3, 59/1, 63 k.m. 30
66/22, 64/1, 64/2 k.m. 31

W związku z powyższym informuję, iż
strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza (Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, II piętro, pokój nr 217 pon.-śr. w godz. 730÷1530, czwartek w godz. 730÷1800, piątek w godz. 730÷1300) w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
2018-09-12
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 75 mm PE z przyłączem wodociągowym DN 32 mm PE”. Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, dz. nr 48, 61/3, 61/8, 61/10 k.m. 2 obręb Łazy
2018-09-10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. wniosku spółki PPHU Algas Ciepał Helena, Szatan Barbara sp.j. ul. Broniewskiego 40, 41-215 Sosnowiec, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla zakładu ubojni drobiu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Głównej 91

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 34328364 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony