Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa zespołu szkolno – przedszkolnego nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu” . Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, obręb Błędów, ul. Żołnierska 188, cz. działek nr 1932/1, 1933 k.m. 14 oraz dz. nr 1845/1 k.m. 14.
2018-01-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
Budowa gazociągu niskiego ciśnienia w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sobieskiego, Chopina, Łukasińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu n/c w Dąbrowie Górniczej ul. Perla, Chopina, Łukasińskiego – D/003983” i „Przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu n/c w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza, Dąbrowskiego i Okrzei - D/003981”
lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; dz. ozn. nr ewid. gr.: 297/3, 297/7, 297/2, 297/5, 297/6, 195, 297/1, 297/9, 35/4, 39/2, 40, 277, 232, 228, 231, 278, 29, 276, 272, 275, 279, 202/2, 281, 274, 282, 283, 284, 286, 294, 290, 208, 289, 207, 253, 260, 206, 145/2, 297/12
k.m. 104; 13/1, 14/1, 12/1, 15/1, 69, 51/1, 79/2, 77 k.m. 105; 42/1, 43/1, 42/2, 43/2, 42/3, 43/3 k.m. 107; 2, 129 k.m. 108 obręb Dąbrowa Górnicza
2018-01-15
OBWIESZCZENIE PREZYDENT MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ

podaje do wiadomości stron w postępowaniu
(właścicieli nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z terenem działek objętych inwestycją),
że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa budynku szkoły nr 13 w zakresie dobudowy dwóch klatek schodowych
w ramach zadania: „Przebudowa i termomodernizacja basenu szkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 13, wymiana instalacji wod.-kan. w przyziemiach budynku,
naprawa elewacji w części sportowej””
zlokalizowanej na części działki nr 135/3 k.m. 85
przy Alei Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej obręb Dąbrowa Górnicza
2018-01-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamiające społeczeństwo o wydanej Decyzji z dnia 29.12.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja metodą bezwykopową istniejącego wodociągu DN800 w Dąbrowie Górniczej na odcinku od zbiorników w Łośniu do SUW Łazy” przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej na działkach o nr geodezyjnych: 510/2, 491/2, 489/2, 492/8, 1787 k.m. 3; 936/1, 936/2, 434, 436/1, 436/2, 627/3 k.m. 5; 1464, 1231, 1463/2 k.m.7; 1587/2, 1586, 1499, 1500/2 k.m. 12; 1669, 1279, 1274, 1252, 1253, 1258, 1259, 1261, 1264, 1266, 1267 k.m. 13
2018-01-09
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN500 długość L-14,55 m na działce 580/1 ob. Strzemieszyce KM4” w ramach zadania pn.: „Przebudowa gazociągu DN500 Tworzeń – Szopienice, odcinek dł. 5000 m od ul. Nowej w Sosnowcu Kazimierzu do węzła Tworzeń w Dąbrowie Górniczej”.
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza obręb Strzemieszyce Wielkie, ul. Myśliwska działka nr 580/1 k.m. 4
2018-01-04
Obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 728/2017 z dnia 15.11.2017r. zmieniającej decyzję nr 515/2017 z dnia 30.08.2017r. dla inwestycji pn."Budowa instalacji technologicznej systemu wtórengo odpylania konwertorów i budynku technicznego wraz z infrastrukturą w ArcelorMittal Poland S.A.", dz. nr 167, 168, 170, 175, 176, 177, 187 km 123 obręb Dąbrowa Górnicza. Inwestor Arcelor Mittal Poland S.A., Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
2017-12-29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza zawiadamiające strony postępowania o o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Modernizacja istniejącej odpylni workowej, układów odpylania stanowisk przelewania i odsiarczania surówki, hali żelazostopów oraz warsztatu lanc w ramach zadania: Modernizacja systemu wtórnego odpylania konwertorów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A.”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej Al. Piłsudskiego; dz. nr 102, 103, 167, 168, 170, 175, 176, 177, 187, 188, 189 k.m.123. Jednocześnie zawiadamiam, że Postanowieniem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WER.6220.31.2017.OL z dnia 29.12.2017r. nie nałożono na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
2017-12-20
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej walcarki obręczy i pierścieni w Wydziale Produkcji Wyrobów Kuto – Walcowanych na terenie Zakładu Huta Bankowa Sp. z o. o. Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 24”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Sobieskiego 24; dz. nr 6/4 k.m.52 oraz zawiadamiające o wydaniu Postanowienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza stwierdającego brak potrzeby pzreprowadzeni apostępowania w sprawie oceny oddziaływani aw/w przedsięwzięcia na środowisko.
2017-12-13
Obieszczenie Prezydenta Miasta w Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Zmiana lokalizacji magazynu gazu lpg w postaci trzech zbiorników naziemnych gazu o poj. 6400 l każdy (w obrębie tej samej działki geodezyjnej) do zasilania istniejącej instalacji lpg z kontenerowym punktem parowania i regulacji ciśnienia gazu” przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza; dz. nr 1791/5 k.m.6 obręb: 0007 Łosień
2017-12-11
Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/04 kV Błędów Rudy, budowa słupa SN, budowa złącza kablowego ZK-SN, budowa linii kablowej SN i nN, wymiana istn. słupów nN wraz z powiązaniem po stronie SN i nN - w zakresie budowy linii kablowej SN oraz złącza kablowego ZK-SN w Dąbrowie Górniczej", lokalizacja: Dąbrowa Górnicza; dz. ozn. nr ewid. gr.: 188 k.m. 3, skrzyżowanie ul. Rudy i Łazy Błędowskie obręb Łazy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 30801466 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony