Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-03-19
Zaproszenie rzeczoznawców majątkowych do składania wniosków o wpis na listę rzezczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2018-03-16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci gazowej ś/c Dz63, Dz40PE dla potrzeb zasilania budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Majewskiego” na działce ozn. nr. ewid. gr. 448/5 k.m. 14 w rejonie ul. Majewskiego – Akacjowej w Dąbrowie Górniczej obręb Strzemieszyce Wielkie
2018-03-15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta, że została wydana
decyzja nr 119/2018 z dn. 27.02.2018
zmiany pozwolenia na budowę dla zamierzenia pn.:

„Rozbudowa i przebudowa kompleksu hal wydziału KatEx 1 i KatEx 2 dla potrzeb montażu nowej zintegrowanej linii do produkcji szyb przednich. Rozbudowa magazynu SIT. Budowa nowej stacji „Trafo” z rozdzielnią średniego i niskiego napięcia. Budowa łącznika pomiędzy halami. Budowa 2 pomieszczeń higieniczno- administracyjnych wewnątrz hali oraz montaż nowej linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie zakładu” w zakresie zabudowy wiat W1 i W2, zmiany warunków ochrony przeciw pożarowej

adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza; ul. Szklanych Domów 2,
dz. 5472, k.m.19, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie
2018-03-13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:
Budowa odcinków wodociągu metodą wykopkową w ramach zadnia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa metodą bezwykopową istniejącego wodociągu DN800 w Dąbrowie Górniczej, na odcinku od zbiorników w Łośniu do SUW Łazy”. Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza, działki oznaczone nr. ewid. 1669 k.m. 13 (fragment) obręb Łosień; 1279, 1252 k.m. 13 obręb Okradzionów; 1464 k.m. 7 (fragment) obręb Łęka; 434, 436/1, 436/2, 627/3 k.m. 5 obręb Łazy położone w rejonie ulic Łaskowej i Wypaleniska
2018-03-08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta podające do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach przystapił do przeprowadzenia ponownej ocny oddziaływnaia na środowisko przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji odsiarczania (IOS) na terenie zakładu TAMEH POLSKA Sp. zo.o. realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn Budowa instalacji oczyszczania spalin z kotłów OPG-230 nr 1 do 5 w TAMEH Polska sp.zo.o. Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej."
2018-03-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe dla inwestycji:"Budowa instalacji technologicznej sysetemu wtórnego odpylania konwertorów i budynku technicznego wraz z infrastrukturą w ArcelorMittal S.A.", dz. nr 167, 168, 170, 175, 176, 187 km 123
2018-03-08
Obwieszczenie o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji:"Zabudowa dwóch nowych przewodów stalowych fi 3,7m w istaniejącym trzonie żelbetowym komina E2 na terenie ciepłowni w zakładzie TAMEH POLSKA Sp. zo.o. w Dąbrowie Górniczej" dz. nr 257 km 120, 117 obręb Dąbrowa Górnicza
2018-03-05
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w spr. wydania decyzi o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa w hali magazynowej na terenie zakładu Brembo Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej instalacji do mechanicznej obróbki i antykorozyjnego powlekania tarcz”, przewidzianego do realizacji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 13; dz. nr 60 k.m.113
2018-02-28
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, iż w dniu 22.02.2018 r. wydano decyzję nr 7/2018 o ustaleniu warunków zabudowy pn.: "Zmiana sposobu użytkowania z byłej betoniarni na miejsce do gromadzenia odpadów drzewnych i wytwarzanie biomasy". Lokalizacja: ul. Myśliwska, dz. nr 5337 k.m.1 obręb Strzemieszyce Wielkie w Dąbrowie Górniczej.
2018-02-26
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza dot. wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia”, zlokalizowanego na działce ozn. nr. ewid. gr. 2509/6 k.m. 7 oraz na części działki nr 1183/1 k.m. 7 przy ul. Zagórze w Dąbrowie Górniczej obręb Błędów.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 31810323 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony