Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wszczęciu że wszczęto postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 90 mm PE z przyłączami wodociągowymi DN 32 mm PE” na działce nr 477/26 (fragment) k.m. 13 obręb Ujejsce przy ul. Olimpijskiej w Dąbrowie Górniczej
2018-06-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o wydanej decyzji nr 417/2018 o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 157/2017 z dnia 18.04.2017r.
dla inwestycji: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego „HOBAS” wraz z zagospodarowaniem terenu i uzbrojeniem oraz wewnętrzną instalacją gazu. Obiekt 1: rozbudowa istniejącego budynku głównego. Obiekt 2: projektowana hala produkcyjna wraz z częścią socjalno-administracyjną.”
lokalizacja: Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 11, dz. nr 1788, 1789 km 6, obręb Łosień
inwestor: HOBAS SYSTEM POLSKA Sp. z o.o.,
2018-06-14
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej o wydanej decyzji nr 421/2018 o pozwoleniu na budowę,
dla inwestycji: Urządzenie na płycie fundamentowej – instalacja redukcji lotnych związków organicznych z odzyskiem ciepła.
na działce o nr geod. 2300 i 2277/1 km 3, obręb Strzemieszyce Małe
adres inwestycji: Dąbrowa Górnicza ul. Koksownicza 30
Inwestor: Ficomirrors Polska Sp. z o.o.
2018-06-08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa wodociągu PE o 225 mm długość L=17,0 m” na działkach ozn. nr. ewid. gr. 259 (fragment) oraz 33/5 (fragment) k.m. 70 przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej obręb Dąbrowa Górnicza
2018-06-07
Minister Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 15 maja 2018r. znak: DAB.1.6631.2.2018.MD.4, utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 17 listopada 2017r. nr 102/17 znak: IFXV.7840.2.39.2017 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa gazociagu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4Mpa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociagu Hermanowice-Strachocina-Podgórska Wola- Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastruturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 4 (odcinek Sławków-Tworzeń).
2018-06-05
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej o długości ok. 30 m w rejonie budynków Sienkiewicza 14a i 16 w ramach budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od punktu włączenia przy ul. Sienkiewicza 16 do obiektów w rejonie ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej”, przewidziana do realizacji na działce nr 278 (fragment) k.m. 104 przy ul. Sienkiewicza w Dąbrowie Górniczej obręb Dąbrowa Górnicza
2018-05-29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamiające o wydaniu decyzji z dnia 09.05.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa instalacji produkcji spoiw specjalnych w zakładzie EKOCEM w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 14, należącego do GORAŻDŻE CEMENT S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże".
2018-05-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej Osiedle Zachód i Osiedle Jezioro z ul. Bytomską w Siewierzu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową”. Lokalizacja: Gmina Siewierz, obręb Siewierz, Działki nr 2200, 2468, 2467, 2160/2, 2203/3, 9489/2
2018-05-23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamiające o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określający zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku”.
2018-05-22
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w spr. wydania Decyzji z dnia 11.04.2018 dot. w zakresie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła płaskiego FLOAT 1 w zakładzie Saint – Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Szklanych Domów 2

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 32951014 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony