Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Projekty uchwał Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 157
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/749/2018 z dnia 14 lutego 2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na lata 2018 – 2022
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 156
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 155
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 154
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2023
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 153
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/489/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku z późniejszymi zmianami w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 152
w sprawie oceny aktualności II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza wraz ze zmianą oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 151
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/778/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018 roku
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 150
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/226/11 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 149
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszarów położonych w Trzebiesławicach
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 148
w sprawie: przyjęcia Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2018 r.)
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 147
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przez Gminę Dąbrowa Górnicza przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 146
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 145
w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 144
w sprawie: przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie – jednostce pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza
2018-10-11 Symbol:  Druk nr 143
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 34645820 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony