Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-04-24 Symbol:  ZP.WP.271.4.26.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EUR na zadanie pn. :
„Zorganizowanie Strefy Kibica Mundialu 2018”
2018-04-24 Symbol:  WKM I.7021.89.2018.R
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Remiza OSP i Miejsce Spotkań – projekty połączone
2018-04-23 Symbol:  WKM I.7021.83.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania terenu dla poniższego zadania: ZADANIE : „Modernizacja terenu przy ul. Legionów Polskich”,
2018-04-19 Symbol:  ZP.WKM.271.4.23.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. :
„Utrzymanie czystości i porządku oraz remonty infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”
2018-04-19 Symbol:  ZP.WIM.271.4.25.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu.”
2018-04-19 Symbol:  WKM I.7021.82.2018.R
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Remont sali głównej wraz z klatką schodową w budynku remizy OSP Ujejsce
2018-04-17 Symbol:  ZP.WP.271.4.24.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póź.zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:„Druk materiałów promocyjno – informacyjnych miasta Dąbrowa Górnicza”
I. Wykonanie materiałów promocyjno - informacyjnych miasta Dąbrowa Górnicza
II. Wykonanie materiałów reklamowych na billboardy, citylighty i naklejki na schody.
2018-04-17 Symbol:  WKM.II.7002.86.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. „Dostawa koszy ulicznych”.
2018-04-16 Symbol:  ZP.WIM.271.4.20.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. :
1.”Przebudowa ciągów pieszych na Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej” oraz
2. „Zakup i montaż urządzenia natryskowego na Placu Hutnika w Dąbrowie Górniczej.
2018-04-09 Symbol:  ZP.WUA.271.4.21.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:Sporządzenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenu górniczego Kopalni Dolomitu Ząbkowice 2”.
2018-04-09 Symbol:  WKM I.7021.70.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą: Remont elewacji budynku remizy OSP Trzebiesławice
2018-04-09 Symbol:  WOP.042.3.6.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Organizacja części artystycznej weekendu fabrycznego odbywającego się w dniu 9 czerwca 2018 r. w ramach święta szlaku zabytków techniki INDUSTRIADA w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”
2018-04-04 Symbol:  WOP.042.3.5.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców POR CENTRUM w ramach realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.
2018-03-30 Symbol:  ZP.WUA.271.4.18.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Sporządzenie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Roździeńskiego”.
2018-03-29 Symbol:  ZP.WIM.271.4.19.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Przebudowa Przedszkola Nr 11 w Dąbrowie Górniczej”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 32265185 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony