Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-01-18 Symbol:  ZP.WA.271.4.3.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z póź.zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:„Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”
2018-01-18 Symbol:  WA-II.271.4.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na łamach dziennika o zasięgu całego województwa śląskiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-01-17 Symbol:  WKM-II.7031.6.2018.M
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wykonywanie zabiegów deratyzacyjnych na terenach i w obiektach będących we władaniu Gminy Dąbrowa Górnicza”.
2018-01-17 Symbol:  ZP.WS.271.4.2.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1870 z późn. zm.) dla Gminy (miasta na prawach powiatu) Dąbrowa Górnicza w latach 2018-2022.
2018-01-12 Symbol:  WA-II.271.3.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na łamach dziennika o zasięgu ogólnopolskim dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”
2018-01-11 Symbol:  WI.271.01.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu do obsługi postępowania egzekucyjnego w administracji ze wsparciem na okres 4 lat”.
2018-01-11 Symbol:  PLAN POSTĘPOWAŃ 2018
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEPROWADZIĆ W ROKU 2018 PUBLIKOWANY W OPARCIU O ART. 13A UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
2018-01-11 Symbol:  ZP.WIM.271.4.1.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – miasto Dabrowa Górnicza” –roboty budowlane
2017-12-29 Symbol:  ZP.WIM.271.4.87.2017
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR pn.:Remont sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia ulicznego w mieście Dąbrowa Górnicza w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie Dąbrowy Górniczej – Etap I”.
Licznik odwiedzin: 30908402 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony