Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-10-16 Symbol:  ZP.WIM.271.4.87.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. Zarządzanie kontraktami pn.:
Promowanie Zielonej Mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza ETAP I i ETAP II
2018-10-16 Symbol:  ZP.WGK.271.4.88.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia powyżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. Modernizacja i dostosowanie baz danych PZGiK Miasta Dąbrowa Górnicza, Miasta Jaworzno, Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Tychy, Powiatu Będzińskiego, Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w ramach projektu partnerskiego p.n. ”Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie
2018-10-15 Symbol:  ZP.WIM.271.4.89.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:”Plac rekreacji i wypoczynku przy ul. Grabocińskiej w Strzemieszycach Wielkich – Etap II”
2018-10-15 Symbol:  ZP.WKM.271.4.90.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu za Remizą OSP”
2018-10-15 Symbol:  ZP.WIM.271.4.83.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie p.n. :
”Budowa dróg rowerowych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górniczej – Etap I i Etap II”
2018-10-11 Symbol:  ZP.WIM.271.4.79.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Kasprzaka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.
2018-10-10 Symbol:  ZP.WIM.271.4.85.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Przebudowa ulicy Letniej na odcinku przebiegającym przez teren Parku Zielona”.
2018-10-10 Symbol:  WKM I.7021.272.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:
ZADANIE „Zespół Szkół Plastycznych – remont pracowni rzeźby”
2018-10-09 Symbol:  ZP.WIM.271.4.86.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn:
„Budowa odcinka drogi w ul. Gruszczyńskiego boczna wraz z odwodnieniem”
2018-10-09 Symbol:  WKM I.7021.248.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższego zadanie:
„Modernizacja placu zabaw przy ulicy Oświecenia”,
2018-10-09 Symbol:  WI.1333.5.30.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa 2 szt. filtrów do ASR9006
2018-10-04 Symbol:  WIM-I.7013.7.5.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na: Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjno -pamiątkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku MBP - Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu”.
2018-10-02 Symbol:  ZP.WIM.271.4.82.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pn.:„Przebudowa Przedszkola Nr 11 w Dąbrowie Górniczej”.
2018-09-25 Symbol:  ZP.WKM.271.4.80.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadania pod nazwą:
A. „Teren rekreacyjno sportowy”
B. „Zakup i montaż huśtawki „Bocianie Gniazdo”
C. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – w ramach zadań”:
C1. „Rozbudowa Strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń”
C2. „Kalistenika po sąsiedzku”
D. „Doposażenie Placu Zabaw wraz z siłownią zewnętrzną dla małych dzieci na terenie placu szkolnego S.P. nr 28”
E. „Plac Zabaw”
F. „Siłownia na powietrzu/miejsce rekreacji”
G. „Aktywny Junior-Aktywny Senior”
H. „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP drugi Etap”
I. „Rewitalizacja parku w pobliżu SP21 i stacji benzynowej i modernizacja placu zabaw”
J. „Budowa placów zabaw i Skwerki rodzinne”
K. „Psi Gród czyli osiedlowy plac zabaw i szkoleń dla czworonogów”
L. „Budowa parku rozrywki Tucznawa – Bugaj - Sikorka”.
2018-09-25 Symbol:  ZP.WIM.271.4.71.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z poźn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26” – prace projektowe.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 34646543 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony