Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Sprawy obywatelskie Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
wymiana dowodu osobistego

Opis
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 06.08.2010 r o dowodach osobistych - Dz.U. z 2016r., poz. 391. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia , unieważnienia i zwrotu. - Dz.U z 2015, poz. 212

Miejsce
Wydział Spraw Obywatelskich- Referat Dowodów Osobistych
pok. 018  (parter budynku)
Informacja
WSO - REFERAT  DOWODÓW  OSOBISTYCH
poniedziałki, czwartki  - od 7,45 do 17,00
wtorki, środy i piątki    - od 7,45 do 15,30


TEL. (32) 295-96-56;     295-69-64 ;     FAX: (32) 295- 69-33
E-MAIL :  dowody@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
* dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport  - jeśli taki się posiada
Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w razie stwierdzenia rozbieżności w danych osobowych, urząd może zażądać odpisów aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego.
Załączniki
- wniosek - formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego nr 1 dostępny w Urzędzie Miejskim  - pokój nr  018  - formularz nr 1 -  dla osób składających wniosek osobiście.
- formularz nr 2  - dla osób składających wniosek w formie elektronicznej.
* formularze dostępne również na stronie internetowej Urzędu/. Wypełnienie wniosku nie jest obowiązkowe.                      
*  jedna kolorowa fotografia /taka sama jak do paszportu/ o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu  ostatnich   6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny  kolor skóry obejmującą  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą  wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi  oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Opłaty
- czynność nie wymaga opłaty skarbowej.  
Termin załatwienia sprawy
- do 30 dni - odbioru dowodu osobistego należy dokonać osobiście w siedzibie referatu
UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów  przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Na decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta  Dąbrowy Górniczej do Wojewody Śląskiego w Katowicach  w terminie 14 dni od dnia  otrzymania decyzji.
Uwagi
PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE FORMULARZY

*  w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu należy zgłosić się osobiście.
* Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej z załączonym plikiem zawierającym fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.  
Dokument elektroniczny można złożyć za pomocą strony: epuap.gov.pl lub sekap.pl
Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP (platforma PeUP SEKAP)
       
* do wymiany dowodu osobistego dla małoletniego do 18 roku życia potrzebna jest obecność
 jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w celu wyrażenia  przez niego zgody na dowód osobisty.
oraz obecność dziecka powyżej 5 roku życia.
*  za osoby do 13 roku życia dowód osobisty odbiera rodzic lub opiekun prawny - wnioskodawca.
* po ukończeniu 13 roku życia dowód osobisty odbiera małoletni lub rodzic, bądź opiekun prawny

* Dowód osobisty zawierający stare - nieaktualne dane  osobowe zostanie automatycznie unieważniony po upływie  4 miesięcy od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę tych danych.

* osoby prowadzące działalność gospodarczą, które odebrały nowy dowód osobisty winny wypełnić  deklarację  CEIDG-1 - na stanowisku "15"          
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016r., poz. 922), przyjmuję do  wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika  obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w punkcie 1 - Podstawa prawna
Pliki

Osoba odpowiedzialnaJacek Saltarski
Data utworzenia23 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia23 września 2003

    Data ost. zmiany: 24 stycznia 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 26994590 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony