Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 21

Adres
ul. Gospodarcza 1
42-520 Dąbrowa Górnicza- Ząbkowice
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 264 05 26
e-mail
Dyrektor
Dariusz Proksa- pełni swoją funkcję od 1.09.1999 r., absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku - geografia w zakresie kształtowania i ochrony środowiska; studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach; studia podyplomowe: wychowanie fizyczne w szkole w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menadżerskiej "Milenium" w Gnieźnie, kurs kwalifikacyjny gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (IKN Katowice); instruktor piłki siatkowej (AWF Katowice). Nauczyciel dyplomowany.

Zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 21 od 1.09.1983r. Posiada kwalifikacje do pracy jako nauczyciel: geografii, przyrody, wychowania fizycznego, instruktor gimnastyki korekcyjnej i piłki siatkowej.

Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły. Współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Dyrektor przyjmuje interesantów:
środa  od 9,00-11,00
Zastępca dyrektora
Agnieszka Bargieł - pełni funkcję zastępcy dyrektora od 01.09.2014r absolwentka Uniwersytetu Śląskiego : Nauczanie Początkowe Wychowanie Przedszkolne z Logopedią Szkolną. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie Placówkami Oświatowymi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada uprawnienia do pracy jako nauczyciel oraz logopeda szkolny. Nauczyciel dyplomowany.
Opis
Szkoła położona jest w Ząbkowicach - dzielnicy Dąbrowy Górniczej.
Swoją działalność rozpoczęła w 1906 roku. (Historia szkoły związana jest z dawnym budynkiem szkolnym znajdującym się przy ul. Armii Krajowej.)

W budynku szkolnym znajduje się 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica, kuchnia, gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Podstawowym aktem prawnym, określającym organizację i zasady funkcjonowania szkoły jest statut. Uzupełnienie jego stanowi Regulamin Pracy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

INFORMACJE O SZKOLE NA ROK SZKOLNY 2017/ 2018

Aktualnie do szkoły uczęszcza 277 uczniów, którzy uczą się  w 13 oddziałach
Kl. I   - 2 oddziały
Kl. II  - 1 oddział
Kl. III - 3 oddziały
Kl. IV - 3 oddziały
Kl. V  - 2 oddziały
Kl. VI - 1 oddział
Kl. VII - 1 oddział

W placówce zatrudnionych jest 31 pracowników pedagogicznych:
26 nauczycieli dyplomowanych
3 mianowanych
1 kontraktowy
1 stażysta
W szkole funkcjonuje:

- Szkolne Koło Krajoznawcze - Turystyczne: SKKT ,,Beskid" (rajdy górskie i wycieczki)
- Szkolny Klub Europejski
- stołówka szkolna
- sklepik szkolny
- biblioteka

W sali gimnastycznej  odbywają się zajęcia:
- Szkolnego Klubu Sportowego (SKS): piłka nożna, tenis stołowy , piłka siatkowa (dziewcząt i chłopców)

Nowoczesna multimedialna pracownia dla uczniów kl. I-III pozwala na zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Pracownia komputerowa z dostępem  do szerokopasmowego Internetu.
Szkoła dysponuje nowoczesnym ,oświetlonym , wielofunkcyjnym boiskiem oraz placem zabaw dla dzieci.
Placówka objęta jest wewnętrznym i zewnętrznym monitoringiem wizyjnym.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki  
Zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia wyrównawcze z matematyki
- koła zainteresowań: informatyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne,  matematyczne, klub europejski.
Biblioteka
Nauczyciel bibliotekarz: Bożena Smutek

Biblioteka czynna w godz.:

poniedziałek - 9:00 - 15:00,
wtorek - 8:00  - 14:00,
środa - 7:30 - 13:30,
czwartek - 8:00 - 14:00,
piątek - 7:30 - 13:30.
Pedagog szkolny
Pedagog szkolny: Alina Proksa

Gabinet czynny:
poniedziałek - 11:00 - 12:45  (od 13:30 - 16:00 konsultacje dla rodziców),
wtorek - 10:30 - 15:30,
środa - 8:00 - 12:30,
czwartek - 9:00 - 14:30,
piątek - 8:00 - 12:30.
Świetlica szkolna, stołówka
Kierownik świetlicy: Aneta Leśniak - Podoręcka

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku - piątku w godz. 6.30 - 17.00
W stołówce szkolnej wydawane są obiady dla uczniów - koszt posiłku 3,50 PLN
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
Higienistka szkolna Elżbieta Żebrowska:
wtorek - 7.30 - 15.35  
Osiągnięcia
Szkoła Posiada certyfikat "Szkoły z klasą", "Śląskiej Sieci Szkół promujących zdrowie"
Uczniowie odnoszą  liczne sukcesy  sportowe oraz w konkursach wiedzy i artystycznych.
Budżet
Główna księgowa: Danuta Konewecka
Referent finansowy: Izabela Brzychcy

Budżet na rok 2017 -2388351,45  PLN
Jednostka posiada dochody własne, na których gromadzone są przychody z:
- z żywienia
- najmu pomieszczeń

Sprawozdawczość budżetowa:
-sprawozdanie RB-28S o wydatkach budżetowych
-sprawozdanie RB-27S o dochodach budżetowych
-sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
-sprawozdanie Rb-N o stanie należności
-sprawozdawczość dotycząca rachunków dochodów
-sprawozdanie Rb-34 z wykonania rachunków dochodów
- sprawozdanie Rb-ZN
Sekretariat
Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 - 15.00
Sekretarz szkoły Całka Gabriela
Sprawy uczniowskie załatwiane są środę od 9,00-13,00
                                           
W szkole prowadzony jest rejestr dzieci z obwodu szkoły (księga dzieci) i rejestr uczniów uczęszczających do szkoły (księga uczniów). Szkoła posiada własne archiwum, w którym gromadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania obejmująca arkusze ocen uczniów uczęszczających do szkoły od 1928 roku oraz dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
W archiwum znajdują się również  arkusze ocen uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 22.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 34337916 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony