Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Adres
ul. swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/Fax 
(032) 261 22 45
(032) 261 80 03
e-mail
sosw@dabrowa-gornicza.pl
Strona internetowa
www.osw.dabrowa.pl
Dyrektor
VIOLETTA TRZCINA
Przyjmowanie skarg i wniosków - środa, godz. 14.00 - 15.00
Wicedyrektorzy ośrodka
Przedszkole Specjalne nr 2 - Elżbieta Konieczna
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 - Agnieszka Pasternak,
                                  Anna Caputa,
                                  Agnieszka Michoń
                                  Jolanta Nowak

Gimnazjum Specjalne nr 2 - Elżbieta Chycka

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne - Elżbieta Chycka

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Marlena Michalska            

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 - Danuta Krzystanek-Żak

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz rehabilitacjia ruchu - Magdalena Podsiadło
Kierownik internatu
Jarosław Caputa
Kierownik świetlicy
Edyta Musiał
Kierownik ds. organizacji dowozu
Renata Mazurkiewicz
Koordynator programu "Za życiem" - Ośrodek  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
Tomasz Judek   - tel. 32 261 80 03 (wew. 2120)
Sekretariat ośrodka
Sekretariat obsługiwany przez sekretarza ośrodka  Monikę Mech.
Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur przyjmowania oraz załatwiania spraw udziela sekretariat ośrodka czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat ds. uczniowskich
Krystyna Skrzypek - sprawy uczniowskie, opłaty za wyżywienie - od poniedziałku do piątku         w godz. 7.00 - 15.00
Patrycja Niemczycka - sprawy uczniowskie, wydawanie legitymacji - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Kierownik Gospodarczy
Sylwester Przywara
Inspektor ochrony danych osobowych
Łukasz Więckowski
Główny Księgowy
Jolanta Suchoszek tel. (32) 264 97 48
Doradca zawodowy
Joanna Szatan                      
Społeczny Inspektor Pracy
Janusz Wójcik
Inspektor BHP
Jarosław Pogodziński
Przyjmowanie skarg i wniosków
PONIEDZIAŁEK
- Trzcina Violetta - dyrektor Ośrodka - 15.00 - 16.00
- Konieczna Elżbieta - wicedyrektor przedszkola - 15.30 - 16.30
- Judek Tomasz - wicedyrektor wwr - 15.30 - 16.30

WTOREK
Caputa Anna - wicedyrektor SP - 15.30 - 16.30
Michalska Marlena - wicedyrektor Gzet, PP - 15.30 - 16.30

ŚRODA
Michoń Agnieszka - wicedyrektor SPzet - 15.30 - 16.30
Pasternak Agnieszka - wicedyrektor SP - 15.30 - 16.30

CZWARTEK
Krzystanek-Żak Danuta - wicedyrektor BSIst - 15.30 - 16.30
Chycka Elżbieta - wicedyrektor G, LO - 15.30 - 16.30

PIĄTEK
Caputa Jarosław - kierownik internatu - 14.00 - 15.00
Kierownik gospodarczy
Sylwester Przywara
Główny księgowy
Jolanta Suchoszek                                        
tel. (32) 264 97 48
Pedagodzy  i psycholodzy szkolni
Pedagodzy szkolni: Renata Oskędra, Agata Pajkert-Skadłubowicz, Beata Kapusta, Beata Walnik, Beata Kozioł.  Godziny pracy 8.00-15.00
Pedagodzy prowadzą poradnictwo dla rodziców :
Szkoła Podstawowa  Specjalna nr 1(kl. I-III)   - Beata Kapusta -- wtorek 15.00-16.00
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1(kl. IV-VII - Agata Pajkert-Skadłubowicz -- czwartek 15.00 - 16.00
Gimnazjum  Specjalne nr 2, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne - Renata Oskędra -  czwartek 15.00 - 16.00
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 - Beata Walnik -  - poniedziałek 16.00 - 16.30
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Beata Kozioł -poniedziałek 15.45 - 16.45

Psycholodzy szkolni - Urszula Czerwińska, Dominika Ziółkowska, Beata Pakuła, Katarzyna Kowalska.  Godziny pracy: 8.00-17.00
Prowadzone jest poradnictwo dla rodziców:
Przedszkole Specjalne nr 2, WWR - Beata Pakuła  - wtorek 17.00 - 18.00
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 (kl. I-III)  - Katarzyna Kowalska  - środa 16.00 - 17.00
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 (kl. IV-VII) - Dominika Ziółkowska - środa  16.00 - 17.00
Gimnazjum  Specjalne nr 2, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne , Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 - Urszula Czerwińska - czwartek 15.00 - 16.00
Doradca zawodowy
Beata Walnik  -  dyżur wtorek, godz. 15.00-15.30                      
Biblioteka szkolna
Ewa Jagodzińska, Monika Lorenz, Urszula Pacha
Godziny pracy - 7.30-16.30.
Szkolny Inspektor BHP
Janusz Wójcik
Inspektor BHP  
Jarosław  Pogodziński
Prowadzenie archiwum i zasady udostępniania danych
W placówce  prowadzone są  rejestry, ewidencje i  archiwa. Opracowano zasady udostępniania danych w nich zawartych, a osoba zainteresowana wglądem do dokumentów
i zawartych w nich danych powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Dyrektor udziela informacji w terminie zgodnym z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postepowania administracyjnego. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę     o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych
z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W placówce  prowadzone  są i archiwizowane dokumenty przebiegu nauczania: arkusze ocen, księgi ewidencji dzieci, księga uczniów, akta osobowe pracowników, rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych, rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
dokumenty finansowo-księgowe (księgi inwentarzowe, rejestr druków ścisłego zarachowania)
oraz  inne dokumenty związane z organizacją i pracą szkoły (rejestr uchwał Rady Pedagogicznej, rejestr skarg i wniosków, ewidencja czasu pracy).
Sporządzane są odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz
odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania
o wydanie w/w świadectw.
Osoby zainteresowane informacją stanowiącą informację publiczną zgłaszają taką potrzebę, składając wniosek o udzielenie informacji publicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem duplikatu świadectwa lub odpisu składają wniosek o wydanie dokumentu szkolnego.
Opis
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej zajmuje się kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa śląskiego. Oferuje wszechstronną edukację, wychowanie, rewalidację, terapię i opiekę, starając się zapewnić równe szanse życiowe swoim przyszłym absolwentom.
Misja placówki
Kreujemy szkołę nowoczesną, bezpieczną i skuteczną. W naszym Ośrodku stworzyliśmy optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz rozwoju niepełnosprawnych uczniów, co w przyszłości przyczyni się do podejmowania przez nich właściwych życiowych decyzji. Zapewniamy taki poziom przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby absolwenci naszej placówki byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych postaw.   Gwarantujemy nauczanie dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów niepełnosprawnych. Zapewniamy wychowankom indywidualne podejście i interdyscyplinarny rozwój.
Struktura organizacyjna
W skład Ośrodka wchodzą:
* Przedszkole Specjalne nr 2.
* Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1.
* Gimnazjum Specjalne nr 2.
* IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne.
* Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
* Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1o kierunkach:
       - ogrodnik
       - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
       - cukiernik
       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
* Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.
* Ośrodek  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy
Jednostki pomocnicze
•  Świetlica szkolna
•  Internat
Rekrutacja
Nabór do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej odbywa się przez cały rok. Uczniami mogą być
dzieci i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną.  
Uczniowie mieszkający poza Dąbrową Górniczą powinni posiadać skierowania z Urzędu
Miasta.
Placówka zapewnia dowóz dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej.
Baza placówki
Realizację podstawy programowej zapewniają dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne
i tablice multimedialne pracownie oraz klasopracownie.
Kompleks sportowy to: sale rehabilitacyjne, gimnastyczne, siłownie, basen dostosowany do zajęć koloroterapii oraz wyposażony w sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie i gabinety terapii indywidualnej: nauki pisma Braille'a, terapii metodą Tomatisa, Warnkego, Kinesjoteipingu, ortezy dynamicznej,   fizykoterapii,  kinezyterapii,  orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, usprawniania widzenia,  terapii logopedycznej, biofeedbecku i tyfloakustycznej.
Oferta edukacyjna
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
zapewnia:

- Wspomaganie rozwoju dziecka, zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości
w rozwoju psychofizycznym oraz usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie sfery poznawczej, małej motoryki, komunikacji, mowy i języka, zabawy oraz czynności samoobsługowych, stwarzanie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.
- Cykliczną ocenę funkcjonowania dziecka.
- Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, poprowadzenie terapii.
- Udzielanie wsparcia rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne.
- Pomoc psychologiczną w radzeniu sobie rodziców z sytuacją trudną, jaką jest diagnoza niepełnosprawności u dziecka.
- Pomoc psychologiczna w uzyskaniu kompetencji rodzicielskiej i komunikacyjnej
w kontakcie z małym dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością.
- Przygotowanie rodziców do stymulowania rozwoju dziecka na terenie domu rodzinnego.
- Objaśniane rodzicom perspektyw rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej, pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w ramach kompleksowego wsparcia rodzin programem " Za życiem". Do zadań ośrodka należy:
 -  udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistyczne
   pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej,psychologicznej,
   pedagogicznej i logopedycznej;
 - wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 -organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127  ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 - koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b)  prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Ośrodek może:
1)  udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka,  w zależności od ich potrzeb;
3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym  opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE nr 2 zapewnia:
- Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewniającą dziecku wszechstronny rozwój.
- Wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
- Opiekę pedagoga i psychologa.
- Zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię
i dogoterapię.
- Udział w programach edukacyjnych dla przedszkolaków.
Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwościami organizacyjnych placówki oświatowej.
Dzieci otrzymują pomoc materialną i rzeczową.


SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD OŚRODKA ZAPEWNIAJĄ:
- Każdemu dziecku warunki do harmonijnego rozwoju, dostosowanie metod i form do jego indywidualnych potrzeb.
- Pracę w grupach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
- Dla każdego dziecka opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny ustalony na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy jego funkcjonowania i zawierający szczegółowe cele, zadania i treści mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia,
- Uczestnictwo w wielu programach i projektach poszerzających wiedzę, współpracę ze szkołami za granicą.
- Uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami szkół masowych, przedstawicielami kultury i nauki.
- Współpracę z wyższymi uczelniami i zakładami pracy, co pozwala na wybór kariery zawodowej zgodnej z zainteresowaniami.
- Wykształcenie na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych.
- Dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie języków obcych, tablice interaktywne, sale, oraz gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy, które stwarzają każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju.
- Motywuje uczniów do łączenia nauki z relaksem oraz dbałością  o zdrowie i higienę poprzez organizowanie ciekawych wyjść, wycieczek oraz corocznych zielonych kolonii.
- Szkoły dbają, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do życia i funkcjonowania
w społeczeństwie, potrafili sprostać wymaganiom.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY:
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE:
- Grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim jako forma spełniania obowiązku szkolnego ćwiczą usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
- Prowadzona jest także grupa wsparcia dla rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, oraz grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową.  
Rehabilitacja i rewalidacja
Prowadzone są optymalne działania, które  pozwolą na osiągnięcie osobie niepełnosprawnej zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów z wykorzystaniem technologii komputerowych oraz innych nowoczesnych metod i sprzętów.
Pedagog i psycholog szkolny
W SOSW pracują pedagodzy i psycholodzy, którzy zajmują się indywidualnym rozpoznawaniem potrzeb uczniów i ich rodziców, analizują wraz z nauczycielami przyczyny niepowodzeń szkolnych, organizują i prowadzą różnorodne działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, organizują w porozumieniu z innymi instytucjami pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpracują z instytucjami i placówkami wspierającymi dzieci i młodzież.
Biblioteka szkolna
Biblioteka dysponuje literaturą w czarnodudku, brajlowską, zbiorami książek mówionych
i w powiększonym druku, czytelnią czasopism, literaturą pedagogiczną i specjalistyczną dla nauczycieli.
Świetlica szkolna
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 - 16.30.
W świetlicy uczniowie mogą uzyskać pomoc w nauce, rozwijać talenty i pasje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami w sekcjach plastycznych, czytelniczych oraz teatralnych. Istnieje również możliwość nauki gry w szachy.
Uczniowie mogą również korzystać z posiłków: śniadań oraz obiadów.
Internat
Internat jest bezpłatny i mogą w nim przebywać uczniowie mieszkający poza Dąbrową Górniczą:
- dysponuje estetycznie urządzonymi pokojami i łazienkami, a także kuchnią z pełnym wyposażeniem,
- można korzystać ze świetlicy telewizyjnej oraz z komputerów  z dostępem do Internetu,
- działają sekcje zainteresowań: artystyczna, kulinarna, sportowa, higieniczno - zdrowotna, plastyczna oraz klub miłośników dobrego filmu,
- wychowawcy pomagają zarówno w nauce jak i w rozwiazywaniu problemów dnia codziennego,
- realizowane są programy profilaktyczne.
Opieka medyczna
Uczniowie SOSW i wychowankowie Internatu mają zapewnioną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry dyplomowanych pielęgniarek w godzinach od 6: 00 do 22:00. Działania pielęgniarek SOSW są wspomagane przez NZOS " SZKOL - MED - INFO" w zakresie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej uczniów.
Organizacje pozarządowe
* Stowarzyszenie "Razem do celu" powstało we wrześniu 2002 roku
i działa przy SOSW. Zrzesza głównie nauczycieli i rodziców uczniów Ośrodka. Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne
i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój.  Jednocześnie pobudza samoświadomość osób niepełnosprawnych, motywując ich i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.
* Uczniowski Klub Sportowy " Dart" - powstał w grudniu 2002r. i działa przy SOSW . Celem Klubu jest wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej, a także popularyzacja sportu wśród młodzieży szkolnej, oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu międzywojewódzkim.
* Integracyjny Klub Łączności SP9PBH przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej. Wraz z uczniami prowadzona jest łączność radiowa z korespondentami krajowymi i zagranicznymi posiadającymi znak wywoławczy przy użyciu urządzenia radionadawczego zwanego transceiverem ( TRX). Głównym celem jest popularyzowanie wśród młodzieży sportu krótkofalarskiego jak również konsolidacja środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością radiową, telewizyjną, cyfrową
z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych.
* Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych "Start Katowice" - prowadzi zajęcia  goalballa jako formy rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych wzrokowo.
* Uczniowski klub Sportowy RONIN 1 w Dąbrowie Górniczej - realizuje program "Karate dla osób niepełnosprawnych".
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 8 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561628 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony