Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Techniczne Zakłady Naukowe

Adres
ul. Emilii Zawidzkiej 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 43 13   262 53 10
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Robert Karlik
Opis szkoły
"TZN - Szkoła sukcesu"


Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej to szkoła z długotrwałą tradycją i renomą. Naszym uczniom gwarantujemy profesjonalne i rzetelne przygotowanie, zarówno w zakresie przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Zapewniamy dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, kompleksowo wyposażonych pracowni, atrakcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów - pracujemy indywidualnie z najzdolniejszymi, umożliwiając im rozwój swoich pasji oraz pełne i efektywne wykorzystanie predyspozycji. Nie zapominamy także o tych, którym należy pomóc, wskazując odpowiednią drogę rozwoju. Techniczne Zakłady Naukowe to gwarancja rzetelnej i efektywnej nauki, przyjaznej atmosfery, szacunku i tolerancji.

Przyjdź - zobacz - zostań naszym uczniem.
Kierunki
TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika w warunkach gospodarki rynkowej. Efektywne funkcjonowanie na rynku pracy wymaga dobrego przygotowania ogólnego i zawodowego oraz przygotowania do kształcenia ustawicznego. Absolwent współczesnej szkoły powinien charakteryzować się otwartością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:
- zainteresowania techniczne,
- spostrzegawczość, koordynacja sensomotoryczna
- zdolność do koncentracji i podzielności uwagi,
- wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna
- umiejętność abstrakcyjnego myślenia,
- zdolności manualne, duża sprawność i precyzja ruchowa rąk i palców,
- zdyscyplinowanie, wytrwałość i cierpliwość,
- umiejętność współżycia i współdziałania w grupie,

Miejsca pracy i typowe prace absolwentów.
Osoby, które ukończą tę specjalność, znajdą zatrudnienie u operatorów systemów telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej, dostawców Internetu (np. TELPOL, UPS, NC+, CYFROWY POLSAT, TPSA, NETIA, DIALOG, DGnet, VECTRA, ASTER, ORANGE, PLUS, PLAY, itp.), oraz mogą uczestniczyć w produkcji sprzętu stosowanego w sieciach szerokopasmowych. Obecnie brakuje na rynku specjalistów wykształconych w tych obszarach.
Spawarki światłowodowe, mierniki poziomu sygnału, reflektometry optyczny, znajomość prawa telekomunikacyjnego, uprawnienia elektryczne, znajomość programów CAD... Z tym wszystkim będziesz miał do czynienia, to będą Twoje narzędzia, to Twoja przyszłość - dobre perspektywy zawodowe.
Do typowych prac technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej należy:
o montowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz eksploatowanie urządzeń wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych z wykorzystaniem narzędzi instalatorskich;
o wyznaczanie trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków, wykonywanie montażu kabli i urządzeń oraz wykonywanie podłączenia urządzeń transmisyjnych;
o sprawdzanie poprawności połączeń i uruchamianie instalacji;
o montowanie i uruchamianie urządzeń odbiorczych i abonenckich oraz ich konfigurowanie;
o instalowanie urządzeń zasilających i zabezpieczających dla mediów transmisyjnych;
o ocenianie jakości montażu instalacji na podstawie przeprowadzonej diagnostyki pracy i pomiarów instalacji i urządzeń;
o wykonywanie okresowych przeglądów instalacji systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz wykonywanie regulacji parametrów instalacji;
o wykonywanie pomiarów parametrów sieci oraz analizowanie parametrów łącza transmisji danych;
o określanie rodzaju i zakresu naprawy instalacji i urządzeń;
o rozpoznawanie i lokalizowanie uszkodzeń sieci oraz organizowanie prac konserwacyjnych i naprawczych sieci;
o przeprowadzanie napraw systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych;
o administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych, w tym: konfigurowanie sieci zgodnie z dokumentacją techniczną, regulowanie parametrów urządzeń sieciowych ora zmonitorowanie działania sieci za pomocą standardowych testów;
o przestrzeganie zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
o sporządzanie dokumentacji technicznej systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych oraz dokumentacji z wykonywanych prac;
o rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu nowych technologii teleinformatycznych;
o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dodatkowe zadania zawodowe:
o podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerokopasmowej komunikacji elektronicznej;
o kierowanie małym zespołem pracowniczym;
o uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach i targach branżowych.
Aby ułatwić Ci naukę przedmiotów zawodowych będziesz u nas
kontynuował kształcenie z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym.
Potwierdzając na egzaminach zewnętrznych swoje kwalifikacje (E.34 - Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej i E.35 -Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych) otrzymasz zaszczytny

tytuł "TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ"
Co dalej?
Po ukończeniu tego kierunku w dalszym ciągu możliwe jest rozwijanie swoich pasji i zainteresowań poprzez rozpoczęcie nauki na studiach wyższych. Oprócz uczelni państwowych istnieją jeszcze szkoły wyższe niepubliczne, które również oferują kierunki elektroniczne na studiach dziennych oraz zaocznych. A jeśli studia nie są twoim największym marzeniem z całą pewnością po ukończeniu nauki znajdziesz pracę w zawodzie i będziesz cenionym, dobrze wynagradzanym fachowcem.

TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje:
· Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
· Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
· Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Opis dodatkowy:

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, potrzebny jest i będzie fachowiec: e l e k t r y k !!!

Są takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały.
Zdobyte wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się i gwałtownie postępującej myśli technicznej.

Szkoła nasza przygotowuje do studiów na kierunkach elektrycznych, energetycznych, a także innych politechnicznych. Nauka trwa cztery lata.

Zawód technika elektryka daje również duże szanse zatrudnienia bezpośrednio po szkole w takich zakładach pracy jak np.:

· zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
· zakłady przemysłu hutniczego, wydobywczego, transportu wodnego i kolejowego,
· przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
· zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
· biura projektowe, zakłady gospodarki komunalnej.


TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje:
· Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
· Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Opis dodatkowy:
· Jeżeli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:
· stać się inteligentnym i kreatywnym człowiekiem
· poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii
· obrać właściwą ze względu na Twoje predyspozycje ścieżkę kariery zawodowej
· rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania
· nauczyć się uczyć
oraz
· nie uronić niczego z uroków młodości to wybierz zawód technika elektronika.

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów, a jednym z nich jest właśnie technik elektronik.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie… Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Specjaliści z branży elektroniczno-elektrycznej są i będą zawsze poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.
Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.


TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:
· Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
· Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Opis dodatkowy:

Interesujesz się techniką? Masz wyobraźnię przestrzenną? Chciałbyś w przyszłości pracować przy wytwarzaniu lub naprawie maszyn i urządzeń? Nauka w zawodzie technik mechanik to dla Ciebie strzał w dziesiątkę.
Nauczymy Cię między innymi, jak organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń . Dowiesz się, jak przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług. Nauczymy Cię metod konserwacji maszyn i urządzeń oraz umiejętności oceniania ich stanu technicznego z wykorzystaniem diagnostyki technicznej. Zaopatrzymy Cię także w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Jako technik mechanik będziesz mógł podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Możesz być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
Zdobyte wiadomości i umiejętności również otwierają przed Tobą możliwość studiowania na wydziałach wyższych uczelni technicznych.


TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:
· Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
· Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
· Tworzenie aplikacji internetowych baz danych oraz administrowanie bazami

Opis dodatkowy:

Informatyka to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię wszystkiego, co sami wiemy na ten temat. Posługiwania się komputerami typu PC oraz oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, poznasz zasady montażu i eksploatacji komputera oraz urządzeń peryferyjnych. Dowiesz się, jak zaprojektować, wykonać i zarządzać sieciami komputerowymi. Nasi specjaliści przekażą Ci swoją wiedzę z zakresu posługiwania się językami programowania. Nauczą Cię tworzenia stron www oraz aplikacji internetowych. Pokażą Ci także, jak zaprojektować i administrować bazami danych. Z nami poznasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji dotyczących oprogramowania i sprzętu.

Możliwości pracy masz niemal nieograniczone. Zatrudnienie znajdziesz w każdej firmie, w której pracuje się z wykorzystaniem komputerów. Pracować możesz również w firmach produkujących komputery lub w punktach ich serwisowania i naprawy. Twoje kwalifikacje i umiejętności pozwolą Ci także założyć własną firmę, zajmującą się na przykład tworzeniem stron WWW, serwisowaniem sprzętu oraz doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania komputerów w pracy danej firmy.


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Kwalifikacje:
· Sprzedaż produktów i usług reklamowych
· Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Opis dodatkowy:

Kreatywność, oryginalność, pomysłowość to Twoje cechy, a praca w reklamie, mediach, marketingu to Twoje marzenie. Zapraszamy do nas, my pomożemy Ci je spełnić. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię jak twórczo i w pełni rozwinąć, wykorzystać swoje predyspozycje. Dzięki zdobytej u nas wiedzy rzetelnemu wykształceniu kierunkowemu z pewnością łatwo podbijesz świat reklamy, marketingu czy produkcji filmowej. W procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech jak: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji ,kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych. Absolwent klasy reklamowej będzie mógł podjąć pracę w specjalistycznych agencjach reklamowych(public relations), w działach marketingu i reklamy, w działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, a także na stanowisku administratora produkcji filmowej. Nie czekaj, wykorzystaj swoje predyspozycje, pomysły, kreatywność, skorzystaj z szansy, którą Ci dajemy i zaplanuj atrakcyjną ścieżkę swojego rozwoju zawodowego. Technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością!!!


Ogólne zasady elektronicznej rekrutacji
1. Planowane kierunki kształcenia w TZN

Technikum Nr 2 zawód:
·technik elektronik
        technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
·technik elektryk
·technik informatyk
·technik mechanik
·technik organizacji reklamy

2. Rekrutacja przebiega od maja do lipca danego roku, natomiast od lipca do końca sierpnia odbywa się rekrutacja uzupełniająca.

3. Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z egzaminu gimnazjalnego oraz takich przedmiotów jak:

- język polski,
- język obcy,
- matematyka,
- fizyka,
- informatyka
- technika,
- plastyka

4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. Wymagane dokumenty:

·3 zdjęcia podpisane (data ur., imię i nazwisko, adres),
·Zgłoszenie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej,
·Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
·Udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok szkolny są umieszczane na stronie www szkoły: www.tzndg.edu.pl
Projekty unijne
Od 2011 roku TZN realizuje projekty mobilnościowe. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od aplikacji w Programie Leonardo da Vinci, teraz realizujemy projekty w ramach programu Erasmus + oraz POWER. Nasi uczniowie realizowali 4-tygodniowe staże zagraniczne w Irlandii Północnej, Hiszpanii, Portugalii oraz Irlandii. Łącznie 260 uczniów TZN odbyło praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach. Projekty były skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, elektryk, elektronik i organizacji reklamy. W ramach projektów mobilnościowych doskonalenia zawodowego dokonało 56 nauczycieli zarówno przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących.
We współpracy z krajami europejskim (Niemcy, Turcja, Rumunia, Czechy, Dania, Szwecja, Hiszpania) realizujemy ponadto projekty partnerskie.

Szczegółowe informacje dot. Projektów Unijnych są umieszczane na stronie www szkoły: www.tzndg.edu.pl
Koła Naukowe
·Matematyka              
·Geografia                  
·Język Niemiecki                    
·Język Angielski                    
·Język Polski              
·koło muzyczne                      
·koło informatyczne - programowanie                      
·Egzamin zawodowy informatyka                
·Historia                    
·PCK                          
·koło wolontarialne "Razem"
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38122179 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony