Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara

Adres
Aleja Józefa Piłsudsiego 24
41 - 303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Sekretariat główny  
Sekretariat ds. uczniowskich  
e-mail:  
strona internetowa:    
32  264 27 95  
32  260 00 74
sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl
www.sp13dg.pl    
 
 
Dyrektor
Ewa Jakubik, mgr chemii, nauczyciel dyplomowany, studia podyplomowe: w zakresie chemia środowiska, w zakresie nauczania fizyki, w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, I stopień specjalizacji zawodowej z chemii  
Wicedyrektorzy
mgr Jolanta Kowalik
mgr Iwona Łabędzka        
Opis
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 na mocy art.191 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60) i prowadzi oddziały gimnazjalne wygaszanego Gimnazjum nr 5 im. Legionów Polskich
Sprawy kancelaryjno-administracyjne, kadrowo-płacowe oraz uczniowskie
Prace kancelaryjne w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej wykonują sekretariaty:

- sekretariat główny- obsługiwany przez sekretarza szkoły Panią mgr Małgorzatę Mucha, tel. 32 264-27-95, pok. nr 1(sprawy kancelaryjne i kadrowe)

- sekretariat ds. uczniowskich - obsługiwany przez referentów Panią Teresę Malczak, Panią Jolantę Januszek  tel. 32 260-00-74 .

Sekretariaty obsługują interesantów w godz.8.00 - 15.00
Kierownik gospodarczy
Osobą nadzorującą obiekt szkoły jest kierownik gospodarczy Pani Grażyna Jaszewska tel. 32 264-27-95 pok. nr 1
Księgowość
Sprawy księgowe dla Szkoły Podstawowej nr 13 w Dąbrowie Górniczej prowadzi Pani mgr Joanna Machnik- główna księgowa,
tel. 32 261-58-36 pok. nr 3 oraz Pani  Maria Dąbek - referent.
Pedagodzy
mgr Beata Frączek
mgr Gracjana Bukowiec
Pracownia komputerowa
Szkoła posiada pracownię komputerową. Uczniowie mają dostęp do Internetu.
Kierownik zajęć sportowo- rekreacyjno-turystycznych
mgr Janusz Horbowy
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są w sekcjach: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, badminton.
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara z oddziałami gimnazjalnymi                jest miejskim ośrodkiem gimnastyki korekcyjnej skupiającym dzieci i młodzież z okolicznych szkół. Zajęcia prowadzone są w 11-grupach wiekowych.
Wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz gimnastyki korekcyjnej są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów.

W Szkole Podstawowej nr 13 są prowadzone inne zajęcia pozalekcyjne:
- koła przedmiotowe
- zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z poszczególnych przedmiotów
- koło taneczne
- chór
- koło Przyjaciół Biblioteki
- zajęcia z bajkoterapii
- terapia pedagogiczna
- koło biblijne
-koło ekologiczne
- zajęcia promujące zdrowie

W oddziałach gimnazjalnych prowadzi się:
- koła przedmiotowe
- zajęcia wyrównujące braki edukacyjne z poszczególnych przedmiotów
- chór
- koło Przyjaciół Biblioteki
- krąg biblijny
- koło taneczne
- koło ekologiczne

Organizacją wycieczek szkolnych turystyczno-rekreacyjnych jak i profilowych zajmuje się kierownik zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych.
Doradztwem zawodowym zajmuje się zespół wychowawczy i pedagog szkolny oraz nauczyciel Pan mgr inż. Piotr Kurowski.
Świetlica szkolna
Kierownik świetlicy- Pani mgr Beata Cieślik
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00
Biblioteka i czytelnia
Nauczyciele- bibliotekarze
mgr Teresa Makuch
lic. Dorota Wnuk                      
Inspektor BHP    
mgr Jarosław Pogodziński
Sposoby załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- w sekretariatach szkoły ( sekretariat główny i sekretariat ds. uczniowskich):
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
- u dyrektora szkoły po uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie głównym
- u wicedyrektora szkoły podstawowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
- u wicedyrektora gimnazjum od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
-telefonicznie oraz przez fax:
*sekretariat główny: 32 2642795
*sekretariat ds. uczniowskich: 32 2600074
- listownie na adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 24 , 41-303 Dąbrowa Górnicza;
- elektronicznie na adres email: sp13@edu.dabrowa-gornicza.pl

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sprawy związane z odpłatnością za obiady - kierownik świetlicy szkolnej wew.16
Składnica akt
W placówce prowadzona jest składnica akt, w której przechowywana jest dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, księgowości i finansów oraz kadr zawierająca akta zgromadzone lub przejęte ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. A. Piwowara, Gimnazjum nr 5 im. Legionów Polskich,  Zespołu Szkół  nr 2.
Akta przechowywane w składnicy akt są wykorzystywane przez upoważnionych pracowników na miejscu.  W uzasadnionych przypadkach są udostępniane lub wypożyczane pracownikom administracyjnym  bądź pedagogicznym w celu udzielenia informacji lub wydania zaświadczenia osobom zainteresowanym.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz – Naczelnik Wydziału Oświaty
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 8 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561890 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony