Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Jednostki pomocy społecznej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej

Adres
ul. Norwida 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 264 23 92,  (32) 264 23 23
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Edyta Kapuścik
Zastępca Dyrektora
 
Zadania
Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej przeznaczony jest dla 110 osób
przewlekle, somatycznie chorych, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym
życiu. Misją Domu jest wszechstronna i indywidualna pomoc mieszkańcom w godnym
przeżywaniu i akceptowaniu starości, zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów  
i zainteresowań. Budynek Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" znajduje się w pobliżu
centrum miasta. Pokoje jedno i dwuosobowe wyposażone są w niezbędne meble i sprzęty.
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub skierowania z gminy właściwej dla miejsca
zamieszkania osoby kierowanej, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną oraz zadania Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" określa
Regulamin organizacyjny, nadany Zarządzeniem nr 370.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowy
Górniczej z dnia 30.06.2015 r.

Charakter prowadzonej działalności
Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub  skierowania z  gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się program pracy - jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. 2008, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19.10.2005r. (Dz.U. 2005, Nr 217, poz. 1837). Każdy nowo przyjęty mieszkaniec ma możliwość zapoznania się z pełnym tekstem w/w aktów prawnych.

Dom Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom szeroki wachlarz usług począwszy od zabezpieczenia sfery egzystencjalnej (m.in.: pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnej diety, pralnia, fryzjer, krawcowa, konsultacje lekarskie, pielęgnacja chorych) po usługi wspomagające (opieka psychologiczna, terapia zajęciowa). Ponadto DPS zapewnia podopiecznym dostęp do kultury oraz rekreacji oferując często wyjścia do kina, teatru, czy wycieczki.
       
Jednym z podstawowych założeń personelu DPS jest umożliwienie mieszkańcowi aktywnego i samodzielnego funkcjonowania poprzez wsparcie emocjonalne, pomoc we wprowadzaniu zmian we własnym życiu i organizację czasu wolnego. Spośród usług wspomagających najistotniejszą rolę pełni terapia zajęciowa.  

Terapie zajęciowe w DPS

Zajęcia plastyczne
Zajęcia odbywają się w pracowni terapii zajęć plastycznych.
Celem zajęć plastycznych jest umożliwienie mieszkańcom wyrażenia przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, tłumione, oraz odreagowania emocji i napięć.
Zajęcia plastyczne prowadzone są grupowo, a także indywidualnie.


Muzykoterapia
Zajęcia odbywają się w przeznaczonej na ten cel pracowni muzykoterapii.
Terapeutka przygotowuje zajęcia dla różnych grup mieszkańców z uwzględnieniem ich stanu psychicznego i możliwości intelektualnych.


Kawiarenki
Stałą formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców są cotygodniowe spotkania przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Tematyka tych spotkań jest różnorodna. Jest to czas swoistego dialogu - dyrekcji, pracowników z mieszkańcami dotyczącego bieżących spraw z życia DPS, ważnych wydarzeń, wspólnego omawiania sfer działalności domu istotnych dla mieszkańców. Podczas kawiarenek odbywają się także spotkania z zaproszonymi gośćmi, na których poruszane są  interesujące mieszkańców tematy - przygotowywane przez pracowników, praktykantów lub wolontariuszy. Bardzo częstymi gośćmi podczas spotkań są dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta.


Kulturoterapia
Wychodząc z założenia, że sztuka wzbogaca przeżycia odbiorcy, pracownicy  organizują dla mieszkańców imprezy kulturalne poza terenem DPS np.: wyjścia do kina, Pałacu Kultury Zagłębia, bibliotek w Dąbrowie Górniczej - na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, imprezy artystyczne.
Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, gdyż bilety na imprezy dzięki uprzejmości organizatorów są przeważnie bezpłatne.


Silwoterapia - kontakt z przyrodą, wypoczynek na łonie natury. Organizowanie dla mieszkańców wycieczek do lasu, nad wodę.
Ulubioną, formą spędzania wolnego czasu w okresie wiosenno-letnim, są dla naszych mieszkańców wycieczki do lasu, nad jezioro Pogoria, spacery w Parku Zielona, spacery w naszym ogrodzie.


Ludoterapia - udział w grach i zabawach. Organizowanie konkursów, zabaw ruchowych, turniejów gier planszowych, karcianych itp.


Ergoterapia
Terapia przez pracę, uwzględniająca stan zdrowia mieszkańca  jest bardzo dobrą formą pożytecznego wypełnienia  dnia. Dobrze przemyślana praca uczy współdziałania w grupie, nie pozwala na chorobliwe roztrząsanie swoich dolegliwości, trosk czy kłopotów. W tej formie terapii podstawową zasadą jest dobrowolność i własny wybór mieszkańca co do zakresu prac. Ergoterapia w DPS przejawia się w różnych pracach na rzecz DPS, własnego mieszkania czy otoczenia. Może to być czyszczenie akwarium, pomoc w jadalni, pielęgnacja roślin doniczkowych lub prace ogrodnicze.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 9 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38530340 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony