Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Jednostki pomocy społecznej Drukuj...
Nazwa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres
ul. Skibińskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 40 40    262 25 28     262 31 63    268 15 14    262 91 12    261 36 49
Fax
(32) 261 36 94
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Agata Róg
tel. (32) 262 40 40
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Zastępca dyrektora
Bożena Borowiec
tel. (32) 262 40 40
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Zastępca dyrektora
Wiesława Pawełek
tel. (32) 268 15 14
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Główny księgowy
Halina Foltyńska
tel. (32) 268 15 14
e-mail: sekretariat@mops.com.pl
Dział Finansowo-Księgowy
Iwona Kwiecińska
tel. wew. 273;   Kasa wew. 252
Dział Administracji i Obsługi
Dorota Warcholińska- Kozieł
tel.(32) 262 25 28, wew. 247
e-mail: obsluga@mops.com.pl
Dział Kadr, Płac i Organizacji
Patrycja Kurzydło
tel.(32) 262 25 28, wew. 263
e-mail: kadry@mops.com.pl
Dział Świadczeń Rodzinnych
Danuta Romańska
tel. (32) 262 31 63 wew. 274                                                         
e-mail: dsr@mops.com.pl
Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów
Edward Bober
tel. (32) 262 25 28, wew. 207
Dział Realizacji Świadczeń
Urszula Kołodziej
tel. (32) 262 25 28, wew. 204
usługi@mops.com.pl
Dział Pomocy Środowiskowej
Teresa Pietrzak
tel. (32) 262 25 28, wew. 271
Zespół ds. bezdomności
Ewelina Marcinkowska
tel. (32) 262 25 28, wew. 235
Dział  Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej
Natalia Wierzelewska
tel. (32) 262 25 28, wew. 240
e-mail: nataliaw@mops.com.pl
Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Agnieszka Zaremba
tel. (32) 262 25 28, wew. 249
Zespół ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych                
Jolanta Polit
tel. (32) 262 25 28,  wew. 271
e-mail: jpolit@mops.com.pl
Zespół ds. Planowania Analiz i Sprawozdawczości
Marcin Stokłosa
tel. (32) 262 25 28, wew. 244
Dział ds. Rehabilitacji Społecznej
Iwona Kapica
tel. (32) 262 25 28  wew. 278
e-mail: ikapica@mops.com.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej                          
Monika Jagodziska - Dudek
ul. 3-go Maja 22
tel. (32) 262 86 31
Zespół Metodyczno- Konsultacyjny
Izabela Walotek
Tel. (32) 262 25 28, wew. 267
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodnicząca zespołu:  Barbara Makola
ul. 3-go Maja 22
tel. (32) 261 72 12
Zadania
Zadania pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.
Sposoby załatwiania spraw
Pliki
Statut MOPS w formacie *.pdf64,10 kB
Regulamin organizacyjny w formacie *.pdf8,12 MB
Schemat organizacyjny w formacie *.pdf52,46 kB
oświad. majątk. K. Dul (2002) *.pdf799,55 kB
oświad. majatk.- korekta K.Dul *.pdf59,35 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2003) *.pdf4,67 MB
oświad. majątk. B.Borowiec (2004) *.pdf1,02 MB
oświad. majątk. K.Dul (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2004) *.pdf1,07 MB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2004) *.pdf1,04 MB
oświad. majątk. H.Wrzesień (2004) *.pdf1,02 MB
oświad. majątk. B.Borowiec (2005) *.pdf818,21 kB
oświad. majątk. K.Dul (2005) *.pdf768,39 kB
oświad. majątk. J.Duś (2005) *.pdf2,46 MB
oświad. majątk. H.Wrzesień (2005) *.pdf816,06 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2005) *.pdf793,82 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2005) *.pdf801,48 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2006) w formacie *.pdf613,31 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2006) w formacie *.pdf651,99 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2006) w formacie *.pdf671,21 kB
oświad. majątk. J.Duś (2006) w formacie *.pdf611,89 kB
oświad. majątk. H.Wrzesień (2006) w formacie *.pdf778,26 kB
oświad. majątk. K.Dul (2006) w formacie *.pdf607,35 kB
oświad. majątk. E.Pawłowska (2006) w formacie *.pdf626,01 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2007) w formacie *.pdf148,67 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2007) w formacie *.pdf112,47 kB
oświad. majątk. K.Dul (2007) w formacie *.pdf105,50 kB
oświad. majątk. J.Duś (2007) w formacie *.pdf106,74 kB
oświad. majątk. H.Wrzesień (2007) w formacie *.pdf83,78 kB
oświad. majątk. E.Pawłowska (2007) w formacie *.pdf111,89 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2007) w formacie *.pdf113,40 kB
oświad. majątk. A.Róg (2008) w formacie *.pdf632,63 kB
oświad. majątk. D.Romańska (2008) w formacie *.pdf578,01 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2009) w formacie *.pdf536,46 kB
oświad. majątk. B.Swoboda (2009) w formacie *.pdf600,87 kB
oświad. majątk. A.Róg (2009) w formacie *.pdf685,08 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (2009) w formacie *.pdf596,19 kB
oświad. majątk. D.Romańska (2009) w formacie *.pdf663,59 kB
oświad. majątk. B.Swoboda (2009) w formacie *.pdf660,88 kB
oświad. majątk. E.Bober (2009) w formacie *.pdf525,99 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (2009) w formacie *.pdf651,17 kB
oświad. majątk. E.Bober (2009) w formacie *.pdf640,64 kB
oświad. majątk. E.Pawłowska (2009) w formacie *.pdf649,21 kB
oświad. majątk. E.Rozwadowska (2009) w formacie *.pdf626,26 kB
oświad. majątk. E.Rozwadowska (2009) w formacie *.pdf525,35 kB
oświad. majątk. J.Machaj (2009) w formacie *.pdf580,03 kB
oświad. majątk. J.Polit (2009) w formacie *.pdf523,52 kB
oświad. majątk. J.Gostomczyk (2009) w formacie *.pdf649,07 kB
oświad. majątk. W.Pawełek (2009) w formacie *.pdf644,61 kB
oświad. majątk. W.Pawełek (2009) w formacie *.pdf84,20 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2009) w formacie *.pdf651,65 kB
oświad. majątk. J.Polit (2009) w formacie *.pdf503,01 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2009) w formacie *.pdf662,46 kB
oświad. majątk. D.Romańska (2010) w formacie *.pdf599,66 kB
oświad. majątk. B.Swoboda (2010) w formacie *.pdf677,24 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2010) w formacie *.pdf625,42 kB
oświad. majątk. E.Bober (2010) w formacie *.pdf499,55 kB
oświad. majątk. A.Zaremba (2010) w formacie *.pdf672,45 kB
oświad. majątk. A.Róg (2010) w formacie *.pdf628,94 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (2010) w formacie *.pdf592,20 kB
oświad. majątk. E.Marcinkowska (2010) w formacie *.pdf607,65 kB
oświad. majątk. E.Pawłowska (2010) w formacie *.pdf546,30 kB
oświad. majątk. E.Rozwadowska (2010) w formacie *.pdf673,77 kB
oświad. majątk. J.Machaj (2010) w formacie *.pdf530,45 kB
oświad. majątk. J.Polit (2010) w formacie *.pdf578,05 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2010) w formacie *.pdf601,41 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2010) w formacie *.pdf564,95 kB
oświad. majątk. W.Pawełek (2010) w formacie *.pdf617,52 kB
oświad. majątk. J.Machaj (2011) w formacie *.pdf631,96 kB
oświad. majątk. A.Róg (2011) w formacie *.pdf664,30 kB
oświad. majątk. D.Romańska (2011) w formacie *.pdf646,46 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (2011) w formacie *.pdf654,85 kB
oświad. majątk. A.Zaremba (2011) w formacie *.pdf665,06 kB
oświad. majątk. E.Rozwadowska (2011) w formacie *.pdf567,32 kB
oświad. majątk. W.Pawełek (2011) w formacie *.pdf680,20 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2011) w formacie *.pdf565,60 kB
oświad. majątk. E.Marcinkowska (2011) w formacie *.pdf651,46 kB
oświad. majątk. J.Polit (2011) w formacie *.pdf483,55 kB
oświad. majątk. B.Swoboda (2011) w formacie *.pdf664,53 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2011) w formacie *.pdf651,69 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2011) w formacie *.pdf674,48 kB
oświad. majątk. E.Bober (na dzień 28.01.2011 r.) w formacie *.pdf559,70 kB
oświad. majątk. E.Pawłowska (na dzień 11.02.2011 r.) w formacie *.pdf591,10 kB
oświad. majątk. B.Borowiec (2012) w formacie *.pdf630,66 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2012) w formacie *.pdf691,23 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (2012) w formacie *.pdf704,93 kB
oświad. majątk. J.Machaj (2012) w formacie *.pdf735,11 kB
oświad. majątk. E.Marcinkowska (2012) w formacie *.pdf633,82 kB
oświad. majątk. W.Pawełek (2012) w formacie *.pdf664,76 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2012) w formacie *.pdf644,63 kB
oświad. majątk. J.Polit (2012) w formacie *.pdf516,67 kB
oświad. majątk. A.Róg (2012) w formacie *.pdf664,47 kB
oświad. majątk. D.Romańska (2012) w formacie *.pdf629,40 kB
oświad. majątk. E.Rozwadowska (2012) w formacie *.pdf690,20 kB
oświad. majątk. B.Swoboda (2012) w formacie *.pdf695,10 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (korekta za 2012) w formacie *.pdf460,10 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (korekta za 2012) w formacie *.pdf519,43 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (korekta za 2012) w formacie *.pdf478,91 kB
oświad. majątk. A.Zaremba (na dzień 24.02.2012 r.) w formacie *.pdf670,30 kB
oświad. majątk. A.Zaremba (na dzień 23.05.2013 r.) w formacie *.pdf616,46 kB
oświad. majątk. B.Swoboda (na dzień 10.06.2013 r.) w formacie *.pdf575,67 kB
oświad. majątk. E.Szczepara (na dzień 31.10.2013 r.) w formacie *.pdf469,56 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (na dzień 1.04.2014) w formacie *.pdf714,51 kB
oświad. majątk. E.Krzanowska (2013) w formacie *.pdf697,14 kB
oświad. majątk. U.Kołodziej (2013) w formacie *.pdf807,62 kB
oświad. majątk. E.Szczepara (2013) w formacie *.pdf697,33 kB
oświad. majątk. E.Rozwadowska (2013) w formacie *.pdf735,94 kB
oświad. majątk. J.Machaj (2013) w formacie *.pdf676,54 kB
oświad. majątk. A.Wójcik (na dzień 24.04.2014) w formacie *.pdf693,27 kB
oświad. majątk. D.Romańska (2013) w formacie *.pdf746,27 kB
oświad. majątk. J.Polit (2013) w formacie *.pdf622,52 kB
oświad. majątk. T.Pietrzak (2013) w formacie *.pdf764,71 kB
oświad. majątk. E.Marcinkowska (2013) w formacie *.pdf643,87 kB
oświad. majątk. W.Pawełek (2013) w formacie *.pdf1,28 MB
oświad. majątk. A.Róg (2013) w formacie *.pdf1,26 MB
oświad. majątk. B.Borowiec (2013) w formacie *.pdf1,20 MB
oświad. majątk. A.Zaremba (2013) w formacie *.pdf1,01 MB
oświad. majątk. Bożena Ewa Borowiec (2014) w formacie pdf712,95 kB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 stycznia 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21378391 Oficjalna strona o BIP