Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Budownictwo, geodezja, nieruchomości Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Udostępnienie materiałów i informacji z zasobu

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542 j.t. z późn. zm.); art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 z późn. zm.)

Miejsce
Wydział Geodezji i Karotgrafii
stanowisko nr 20 w Biurze Obsługi Interesantów
po wcześniejszym pobraniu biletu do systemu kolejkowego.
stanowisko nr 20 w BOI
Informacja
Tel: (32) 295 69 68
fax: (32) 295 67 55
     
Godziny  urzędowania:
poniedziałek, czwartek 7.30-17.00
wtorek, środa, piątek   7.30-15.30
Wymagane dokumenty
Do wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków właściciel okazuje do wglądu dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości.
Załączniki
1. Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
2. Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie WWW.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załączniki do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 20.
Opłaty
Udzielanie informacji oraz udostępnianie materiałów z zasobu podlega opłacie zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 j.t.).

Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy.
Termin załatwienia sprawy
Udostępnienie mapy lub innych materiałów z zasobu następuje w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku do Wydziału.
Wypis z ewidencji gruntów i budynków gruntów wydawany jest niezwłocznie po zweryfikowaniu dowodu uiszczenia opłaty.
Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego wydawany jest w terminie do 1 miesiąca, po wcześniejszym zweryfikowaniu dowodu uiszczenia opłaty.
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
Uwagi
Informacje dotyczące gruntów, budynków, lokali są jawne i powszechnie dostępne, z wyłączeniem informacji o właścicielach, użytkownikach wieczystych i władających gruntami, budynkami, lokalami i ich adresach.

Wypis z operatu ewidencyjnego zawierający dane właścicieli, władających, wydaje się na wniosek:
1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;
2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

Udostępnienie informacji i materiałów z zasobu następuje po dokonaniu należnej opłaty i okazaniu dowodu wpłaty.
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.), przyjmuję do  wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.

Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika  obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w punkcie 1 - Podstawa prawna.
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust1. ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Granicznej 21.
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaArleta Grzesik
Data utworzenia3 lipca 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 lipca 2003

    Data ost. zmiany: 8 listopada 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 30906599 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony