Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Jakość wody
   Archiwalne
2017-03-27
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dabrowie Górniczej złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 04.04.2017 br. można zgłaszać uwagi do projektu.Oferta organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy. Organizacja: Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej. Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. Tytuł zadania publicznego : Pszczela apokalipsa. Data opublikowania oferty: 27.03.2017 r. Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 04.04.2017r. Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Ekologii i Rolnictwa III piętro, pokój 125 nr tel. 32 295 67 18 e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
2017-03-23
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza II konkurs na dotację z Budżetu Miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu UPOWSZECHNIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ OBRONNOŚCI ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI.
2017-03-15
Wykonawca prac geodezyjnych, firma ATEST S.C. zawiadamia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 4701 z działkami sąsiednimi oznaczonymi numerami 500/13, 500/27, 4662, 4698/4, 4698/5, 4698/6, 4705 w obrębie Strzemieszyce Wielkie w dniu 21.04.2017r. o godzinie 17:00 w okolicach skrzyżowania ul. Szałasowizna i Wiosennej.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w zawiadomieniu.
2017-03-14
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza, że Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie tzw.: małego grantu, czyli art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania została uznana za celową. Do 23.03.2017 br. można zgłaszać uwagi do projektu.Oferta organizacji pozarządowej o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) złożona na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy. Organizacja: Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza. Obszar: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 r. Tytuł zadania publicznego : Analiza elementów siedliskowych pod kątem wskazań do prowadzenia czynnej ochrony na terenach Łąk Dąbrowskich. Data opublikowania oferty: 14.03.2017 r. Data zakończenia publikacji - przyjmowania uwag: 23.03.2017r. Wszelkie uwagi dot. oferty należy kierować do Wydziału Ekologii i Rolnictwa III piętro, pokój 125 nr tel. 32 295 67 18 e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
2017-03-10
Nieodpłatna pomoc prawna - informacje
2017-03-07
Wyniki konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn. program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej
2017-03-06
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dzialek - ulica Kościelna
2017-03-03
Informacja dot. rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2017/2018
2017-02-20
PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ogłasza III konkurs na dotacje z budżetu miasta na realizację poniżej proponowanych zadań własnych gminy z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ w 2017r.
2017-02-17
ZUS Inspektorat w Dąbrowie Górniczej zaprasza na bezpłatne szkolenie pt."Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej ? Twoje prawa i obowiązki wobec ZUS"

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 26511734 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony