Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Jednostki organizacyjne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zespół Szkół Plastycznych

Adres
ul. Kosmonautów 8
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
tel.
fax.
(32) 260-32-40   
(32) 260-28-68
e-mail
wizytówka szkoły w internecie
 
Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30
Dyrektor
mgr Ewelina Piasecka - Woźniczka
Wicedyrektor ds.ogólnokształcących
mgr Anna Stokłosa-Grygierzec
Wicedyrektor ds. artystycznych
mgr Marcin Korek
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Górnicza
Organ nadzorujący szkołę
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora szkoły w dniach:
wtorek od godz. 15.00 do godz. 16.00
czwartek od godz. 9.00 do godz.10.00
Podczas nieobecności dyrektora szkoły skargi przyjmują wicedyrektorzy.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. Skargi i wnioski są wolne od opłat.
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Skargę/wniosek rozpatruje się:
do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana.
Opis szkoły
W skład Zespołu Szkół Plastycznych wchodzi:

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Tadeusza Kantora
Nauka w szkole trwa 6 lat (zakres nauki: 3 lata gimnazjum + 3 lata liceum). Kończy się  egzaminem dyplomowym i maturalnym uprawniającym do wyboru studiów na różnych kierunkach w kraju i zagranicą.

Liceum Sztuk Plastycznych - rozpoczyna swoją działalność od 1 września 2019r.
W szkole realizowane jest kształcenie ogólnokształcące i kształcenie artystyczne. Nauka w szkole trwa 5 lat. Kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym uprawniającym do wyboru studiów na różnych kierunkach w kraju jak i zagranicą.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych
w Dąbrowie Górniczej jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


W naszej szkole młodzież może rozwijać swoje talenty na lekcjach rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, grafiki i animacji komputerowej, a także
w pracowniach specjalistycznych: szkła artystycznego, witrażu, technik graficznych i reklamy wizualnej, rysunku i malarstwa, podstaw projektowania i kompozycji, podstaw fotografii i filmu, rzeźby, gdzie zdobywa wiedzę z zakresu projektowania, ćwiczeń warsztatowych, technologii i technik zdobniczych. Uczniowie oswajają się ze sztuką, przygotowują do jej odbioru, a także szlifują i doskonalą umiejętności artystyczno-warsztatowe. Szkoła promuje młode talenty i  pobudza do poszukiwań twórczych. Ponadto uczniowie otrzymują pełne wykształcenie ogólnokształcące odpowiadające programowi gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Młodzież bierze udział w wielu wystawach oraz plenerach artystycznych. Zdobywane przez nią corocznie nagrody i wyróżnienia wynikają w dużej mierze z zaangażowania wszystkich nauczycieli, bądź to artystów plastyków, bądź pozostałych dydaktyków, twórczo włączających się w różne dziedziny nauki i sztuki. Szkoła nie tylko bierze udział w różnych konkursach, ale organizuje też własne – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Labirynt Wyobraźni”, Ogólnopolskie Biennale Grafiki Projektowej, Miejski Konkurs Plastyczny „Spotkania z martwą naturą”, coroczna Aukcja prac uczniów.

W szkole organizowane są plenery plastyczne oraz wycieczki krajowe
i zagraniczne, w trakcie których uczniowie poznają zabytki oraz historię,
a także mają możliwość doskonalenia umiejętności językowych w zakresie języków nauczanych w szkole.

Liceum Plastyczne im. Tadeusza Kantora.  W szkole realizowane jest kształcenie ogólnokształcące i kształcenie artystyczne. Nauka w szkole trwa 4 lata. Kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym uprawniającym do wyboru studiów na różnych kierunkach w kraju jak i zagranicą. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do czteroletniego  Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej jest nieprzekroczenie 17 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.  

Egzaminy wstępne dla kandydatów na rok szkolny 2019/2020 do 4 letniego Liceum Plastycznego i do  5 letniego Liceum Sztuk Plastycznych odbędą się
w dniach 10 i 11 czerwca 2019r. w budynku szkoły przy ul. Kosmonautów 8
Dąbrowa Górnicza.
Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny na stronie internetowej szkoły www. zspdabrowa.pl
Języki obce
Nauka języków obcych dla wszystkich uczniów odbywa się w grupach uwzględniających stopień zaawansowania ucznia.
Język angielski
Język francuski
Specjalności i specjalizacje artystyczne
Specjalność: Techniki graficzne - specjalizacja: techniki druku artystycznego,
Specjalność: Techniki graficzne - specjalizacja: projektowanie graficzne,
Specjalność: Formy rzeźbiarskie - specjalizacja: szkło artystyczne,
Specjalność: Techniki malarskie- specjalizacja: witraż.
Dokumenty programowe szkoły
Statut Zespołu Szkół Plastycznych i WSO
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP
Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych w ZSP
Regulamin archiwum szkolnego prac uczniów ZSP
Regulamin przeprowadzania egzaminu wstępnego do I klasy Liceum Plastycznego
Pedagog szkolny
mgr Agata Biesiadecka

Godziny pracy:
poniedziałek  8.15-12.45
wtorek 10.00-15.30
środa 12.40-16.10
czwartek 08.15-12.15
piątek 8.15-12.45
Psycholog szkolny
mgr Monika Skóbel

Godziny pracy:
poniedziałek  13.30-15.30
wtorek 8.15-12.15
środa 8.15-11.15
czwartek 13.30-15.30
piątek ---
Biblioteka szkolna
Godziny pracy:
poniedziałek  8.00-9.05, 9.50- 14.30
wtorek 8.00-11.05, 11.50-15.20
środa   7.30-13.30
czwartek  7.35-14.00
piątek  8.00-13.40
Opieka medyczna
Pielęgniarka szkolna mgr  Krystyna Swędział
wtorek od godz. 7.30 do 13.15
Inspektor Danych Osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych  jest Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 8 reprezentowany przez Dyrektora mgr Ewelinę Piasecką-Woźniczkę;
2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Łukasz Więckowski, adres e-mail: biuro@lumiconsulting.pl
tel. 503 038 001

Klauzula informacyjna dokument w załączeniu.
Archiwum
Szkoła posiada dokumentację archiwalną, która obejmuje: dokumenty kadrowo-księgowe oraz dokumentacje nauczania uczniów.
Zespół Szkół Plastycznych wydaje duplikaty i odpisy świadectw szkolnych. Duplikaty bądź odpisy świadectw szkolnych wydawane są na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych, złożony
w sekretariacie szkoły.
Duplikaty oraz odpisy świadectw, legitymacji wydawane są odpłatnie.
Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
Jeżeli przedłożony wniosek jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole, duplikat wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 30 dni.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 13 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561262 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony