Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, referaty
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Spraw Obywatelskich

Adres
ul. graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 295 67 16;  295 67 35;   295 67 00
Fax
(032) 295 69 41
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek, czwartek od 7.30 do 17.00
wtorek, środa, piątek     od 7.30 do 15.30
Naczelnik
Leszek Jaklewicz
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
Kierownik, Z-ca Naczelnika Iwona Pawluś
tel. 32 295 69 55
e-mail: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Referatu Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
1. Wydawanie zezwoleń lub ich odmowa na organizację imprez masowych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie organizacji zgromadzeń oraz nadzór nad ich przebiegiem.
3. Prowadzenie wykazu stowarzyszeń oraz nadzór nad ich działalnością.
4. Prowadzenie rejestru uczniowskich klubów sportowych oraz nadzór nad ich działalnością.
5. Prowadzenie wykazu fundacji oraz nadzór nad ich działalnością.
6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie miasta, nadzór nad ich przebiegiem oraz kontrola sposobu wykorzystania uzyskanych tą drogą środków.
7. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą.
8. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy.
9. Prowadzenie korespondencji w sprawie repatriacji.
10. Współpraca z kierownikiem Biura Informatyzacji Urzędu i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
12. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta.
13. Organizacja Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz udział w jej posiedzeniach.
14. Wydawanie decyzji wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
15. Czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
16. Prowadzenie ewidencji ludności oraz spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym m. in. :
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających dopełnienie obowiązku meldunkowego,
- wydawanie zaświadczeń i poświadczeń uwzględniających dane osobowe ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL,
- współpraca z Oddziałem Migracji i Kontroli Legalności Pobytu Cudzoziemców,
- współpraca z MSWiA - Departament Centralnych Ewidencji Państwowych w sprawach wjazdu na teren RP i wyjazdu z terenu RP obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
- wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
17. Współpraca z Zakładem Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach bieżącej aktualizacji bazy danych osobowych mieszkańców miasta.
18. Przekazywanie danych do MSWiA o nadanie nr PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta.
19. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną.
20. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja stałego rejestru wyborców.
21. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
22. Realizacja zadań gminy związanych z wyborami do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta, jednostek pomocniczych gminy oraz referendów:
- przygotowywanie propozycji podziału na okręgi i obwody wyborcze,
- sporządzanie spisów wyborców i prowadzenie spraw związanych z ich przygotowaniem,
- przygotowywanie spraw związanych z powołaniem Obwodowych Komisji Wyborczych oraz nadzór i koordynacja całości prac w tym zakresie.
23. Koordynacja prac związanych ze Spisem Powszechnym Ludności.
24. Udostępnianie informacji adresowych oraz danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, na wniosek zainteresowanych (wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ewidencji ludności).
25. Sporządzanie wydruków dzieci dla szkół i przedszkoli.
26. Współpraca z instytucjami oraz urzędami na terenie miasta i całego kraju (Sądy, Prokuratura, Komornicy, Policja, Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Komendy Uzupełnień, MOPS, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski, Urzędy Stanu Cywilnego itp.).
27. Przygotowywanie wyborów na ławników do sądów powszechnych.
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych
Kierownik Jacek Saltarski
tel./fax 32 295 69 33
e-mail: dowody@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Referatu Dowodów Osobistych
1. Przyjmowanie  wniosków  o  wydanie  dowodu  osobistego.
2. Opracowywanie  dokumentów  i  przekazywanie formularzy  do  Centrum  Personalizacji  Dokumentów.
3. Wydawanie  dowodów  osobistych oraz ich unieważniania z przyczyn ustawowych.
4. Prowadzenie  archiwum  dokumentacji  dowodowej.
5. Współpraca z Policją, Prokuraturą,  Sądami  i  innymi  jednostkami  administracji publicznej.
6. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń.
Pliki
oswiad. majątk. J.Saltarski (2010) w formacie *.pdf618,17 kB
oswiad. majątk. L.Jaklewicz (2010) w formacie *.pdf690,63 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2007) w formacie *.pdf111,35 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2007)*.pdf748,42 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2008) w formacie *.pdf124,87 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2009) w formacie *.pdf724,17 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska-Bartosiewicz (2010) w formacie *.pdf662,58 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska-Bartosiewicz (na dzień 31.12.2010 r.) w formacie *.pdf602,85 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (na dzień 19.01.2011 r.) w formacie *.pdf681,34 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2002) *.pdf2,25 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2003) *.pdf4,51 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2004) *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2005) *.pdf0,98 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2006) *.pdf768,68 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2007) w formacie *.pdf568,43 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2008) w formacie *.pdf120,82 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2009) w formacie *.pdf587,70 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2011) w formacie *.pdf657,10 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2011) w formacie *.pdf629,47 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2012) w formacie *.pdf638,79 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2011) w formacie *.pdf669,06 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2012) w formacie *.pdf656,02 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2012) w formacie *.pdf637,16 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2013) w formacie *.pdf831,08 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2013) w formacie *.pdf788,90 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2013) w formacie *.pdf808,05 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Iwona Pawluś *.pdf2,24 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Jacek Saltarski *.pdf2,85 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Leszek Jaklewicz *.pdf3,05 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 10 czerwca 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 25175362 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony