Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Spraw Obywatelskich

Adres
ul. graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 295 67 16  
(032) 295 69 33 (dowody osobiste)  
(032) 295 67 00 (centrala UM)
Fax
(032) 262 50 32, (032) 295 69 41
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek     od 7.30 do 18.00
piątek       od 7.30 do 13.00
Naczelnik
Leszek Jaklewicz
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
Kierownik, Z-ca Naczelnika Iwona Pawluś
tel. 32 295 69 55
e-mail: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Referatu Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
1. Wydawanie zezwoleń lub ich odmowa na organizację imprez masowych oraz przeprowadzanie ich kontroli.
2. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń oraz nadzór nad ich przebiegiem z wyłączeniem postępowania uproszczonego dotyczącego zgromadzeń.
3. Prowadzenie wykazu stowarzyszeń oraz nadzór nad ich działalnością.
4. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, udostępnienie jej w BIP oraz nadzór nad ich działalnością.
5. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz nadzór nad ich działalnością.
6. Prowadzenie ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Prowadzenie wykazu fundacji oraz nadzór nad ich działalnością.
8. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą.
9. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie prochów oraz zwłok ludzkich z zagranicy.
10. Prowadzenie korespondencji w sprawie repatriacji.
11. Współpraca z Wydziałem Informatyki i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
13. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta.
14. Organizacja Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz udział w jej posiedzeniach.
15. Wydawanie decyzji wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
16. Czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
17. Prowadzenie rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz realizacja spraw ywnikających z ustawy o ewidencji ludności.
18. Współpraca z MSWiA i Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie prowadzenia zbiorów ewidencji ludności.
19. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną.
20. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja stałego rejestru wyborców.
21. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
22. Realizacja zadań gminy związanych z wyborami do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta, jednostek pomocniczych gminy oraz referendów:
- przygotowywanie propozycji podziału na okręgi i obwody wyborcze,
- sporządzanie spisów wyborców i prowadzenie spraw związanych z ich przygotowaniem,
- przygotowywanie spraw związanych z powołaniem Obwodowych Komisji Wyborczych oraz nadzór i koordynacja całości prac w tym zakresie.
23. Koordynacja prac związanych ze Spisem Powszechnym Ludności.
24. Udostępnianie informacji adresowych oraz danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, na wniosek zainteresowanych (wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ewidencji ludności).
25. Sporządzanie wydruków dzieci dla szkół i przedszkoli.
26. Współpraca z instytucjami oraz urzędami na terenie miasta i całego kraju (Sądy, Prokuratura, Komornicy, Policja, Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Komendy Uzupełnień, MOPS, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski, Urzędy Stanu Cywilnego itp.).
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych
Kierownik Jacek Saltarski
tel./fax 32 295 69 33
e-mail: dowody@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Referatu Dowodów Osobistych
1. Przyjmowanie  wniosków  o  wydanie  dowodu  osobistego.
2. Opracowywanie  dokumentów  i  przekazywanie formularzy  do  Centrum  Personalizacji  Dokumentów.
3. Wydawanie  dowodów  osobistych oraz ich unieważniania z przyczyn ustawowych.
4. Prowadzenie  archiwum  dokumentacji  dowodowej.
5. Współpraca z Policją, Prokuraturą,  Sądami  i  innymi  jednostkami  administracji publicznej.
6. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń.
Pliki
oswiad. majątk. J.Saltarski (2010) w formacie *.pdf618,17 kB
oswiad. majątk. L.Jaklewicz (2010) w formacie *.pdf690,63 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2007) w formacie *.pdf111,35 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2007)*.pdf748,42 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2008) w formacie *.pdf124,87 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2009) w formacie *.pdf724,17 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska-Bartosiewicz (2010) w formacie *.pdf662,58 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska-Bartosiewicz (na dzień 31.12.2010 r.) w formacie *.pdf602,85 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (na dzień 19.01.2011 r.) w formacie *.pdf681,34 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2002) *.pdf2,25 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2003) *.pdf4,51 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2004) *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2005) *.pdf0,98 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2006) *.pdf768,68 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2007) w formacie *.pdf568,43 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2008) w formacie *.pdf120,82 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2009) w formacie *.pdf587,70 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2011) w formacie *.pdf657,10 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2011) w formacie *.pdf629,47 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2012) w formacie *.pdf638,79 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2011) w formacie *.pdf669,06 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2012) w formacie *.pdf656,02 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2012) w formacie *.pdf637,16 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2013) w formacie *.pdf831,08 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2013) w formacie *.pdf788,90 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2013) w formacie *.pdf808,05 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Iwona Pawluś *.pdf2,24 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Jacek Saltarski *.pdf2,85 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Leszek Jaklewicz *.pdf3,05 MB
oświad. majątk. I. Pawluś za 2015r.2,04 MB
oświad. majątk. J. Saltarski za 2015r.2,12 MB
oświad. majątk. L. Jaklewicz za 2015r.3,05 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. I. Pawluś.pdf2,05 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. Jacek Saltarski.pdf2,16 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. L. Jaklewicz.pdf2,19 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 stycznia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32265136 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony