Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Sekretariat
Ewelina Kopecka   tel. 32 295 68 62,  fax 32 295 96 76
e-mail
Godziny pracy
Godziny pracy Wydziału:
poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 18:00
piątek 7:30 - 13:00

Biuro Obsługi Interesanta (rejestracja pojazdów i prawa jazdy):
poniedziałek 7:45 - 15:30
wtorek 7:45 - 15:30
środa 7:45 - 15:30
czwartek 7:45 - 18:00
piątek 7:45 - 13:00

Informujemy, iż wnioski o rejestrację pojazdów (Stanowisko A) realizowane są:
poniedziałek 7:45 - 15:00
wtorek 7:45 - 15:00
środa 7:45 - 15:00
czwartek 7:45 - 17:30
piątek 7:45 - 12:30

Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości umawiania wizyty drogą internetową www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl

Informacje o możliwości odebrania dowodu rejestracyjnego można uzyskać na stronie www.info-car.pl podając 5 ostatnich znaków nr nadwozia wraz z nr rejestracyjnym pojazdu.


Naczelnik
Arkadiusz Grządziel
Z-ca Naczelnika
Paweł Gradzik
Koordynator ds. rejestracji pojazdów
Michał Dratwiński
Kontakt w zakresie rejestracji pojazdów
tel. 32 295 67 81, 32 295 69 03
fax. 32 295 96 24, 32 295 67 92
e-mail: mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Wydziału dotyczące rejestracji pojazdów
1. Podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji lub przerejestrowania pojazdów.
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu.
3. Dokonywanie korekt i zmian w bazie danych i wydawanych dokumentach.
4. Wydawanie skierowań na dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu.
5. Wydawanie decyzji w sprawach o nadanie numerów identyfikacyjnych pojazdu.
6. Realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi oraz przechowywaniem ich na parkingu strzeżonym.


Pracownicy:

Mateusz Dobaj
Grażyna Janus-Sadowska
Piotr Karnia
Urszula Krzyśko
Patrycja Kućmirska-Bartela
Joanna Malczewska
Barbara Matuła-Skrobisz
Beata Mazurek
Karolina Morawska
Aleksandra Muzyk
Magdalena Sokal
Sylwia Suchy
Izabella Suliga
Katarzyna Szkoc
Zadania Wydziału dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, ewidencji instruktorów, ośrodków szkolenia kierowców, uprawnionych diagnostów, stacji kontroli pojazdów oraz wydawanych uprawnień niezbędnych do wykonywania przewozu drogowego
1. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców na terenie gminy.
2. Wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami.
3. Prowadzenie ewidencji instruktorów szkolących kierowców, jeżeli spełniają warunki ustawowe.
4. Wzywanie kierujących pojazdami do poddania się egzaminowi sprawdzającemu kwalifikacje lub do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej.
5. Wykonywanie kar zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonych wyrokiem Sądu.
6. Wydawanie uprawnień wynikających z przepisów dotyczących wykonywania przewozów drogowych.
7. Wykonywanie czynności nadzorczych oraz kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie krajowego transportu drogowego.
8. Wydawanie i cofanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.
9. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do badań technicznych pojazdów.


Pracownicy:

Patrycja Białas - tel. 32 295 67 92  
Hanna Krajewska - tel. 32 295 67 92
Izabela Kubańczyk - Zawadzka - tel. 32 295 67 92
Dawid Sarnik - tel. 32 295 67 92

Marcin Marzec - tel. 32 295 69 01
Aneta Pobiega - tel. 32 295 69 01
Zadania Wydziału dotyczące drogownictwa
1. Koordynowanie planowania i finansowania budowy, modernizacji, remontów, utrzymania
i ochrony dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
2. Planowanie prac remontowo - budowlanych utrzymania i ochrony dróg i infrastruktury pasa drogowego w ramach wydziału.
3. Bieżące utrzymanie systemu odwodnienia układu dróg położonych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Prowadzenie postępowań związanych z uszkodzeniami spowodowanymi ubytkami w pasie drogowym.
5. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta na prawach powiatu.
6. Zaliczanie dróg na terenie gminy do poszczególnych kategorii w zależności od ich komunikacyjnego znaczenia.
7. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przejęcia dróg w zarząd lub na majątek gminy.
8. Realizacja zadań w zakresie zarządzania i administrowania drogami będącymi w zarządzie Prezydenta Miasta.
9. Administrowanie parkingami niestrzeżonymi w pasie drogowym.
10. Wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót.
11. Wystawianie dokumentów z upoważnienia Prezydenta Miasta, niezbędnych do naliczania i pobierania opłat i kar za zajmowanie pasa drogowego.
12. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego w zakresie, o którym mowa w pkt 10, do tytułu wykonawczego włącznie.
13. Wydawanie zgody w formie postanowień (decyzji) o zmniejszeniu odległości budynków od krawędzi pasa drogowego.
14. Opiniowanie spraw związanych z lokalizacją reklam w pasie drogowym.
15. Opiniowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego miasta.
16. Przejmowanie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub gminy za odszkodowaniem.
17. Wznowienia, rozgraniczenia, podział nieruchomości pasa drogowego.
18. Współpraca z zarządami dróg wojewódzkich i krajowych.
19. Gospodarowanie majątkiem komunalnym miasta, przekazanym w oparciu o ustawy, uchwały Rady Miejskiej, w szczególności:
- drogami gminnymi i innymi na terenie miasta, dla których Prezydent jest zarządcą,
- placami, parkingami miejskimi, parkingami niestrzeżonymi w pasie drogowym,
- infrastrukturą pasa drogowego, w tym mostami, wiaduktami oraz systemem odwodnienia dróg i rowów odwadniających drogi.
20. Realizacja zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach.
21. Organizowanie posiedzeń Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
22. Współpraca z Zarządem Transportu Metropolitarnego w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej.
23. Nadzór w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
24. Ustalanie zasad wykorzystania infrastruktury technicznej dla celów komunikacji publicznej w pasie drogowym.
25. Obsługa kancelaryjno - biurowa Zastępcy Prezydenta Miasta.


Pracownicy:

Marta Fidyk - tel. 32 295 96 72
Paweł Głowacki - tel. 32 295 67 24
Agnieszka Klamka - tel. 32 295 69 79
Piotr Lipiński - tel. 32 295 96 72
Krzysztof Serafiński - tel.  32 295 96 89
Monika Standio - tel. 32 295 96 72
Bartosz Szewczyk - tel. 32 295 67 24
Piotr Żmuda - tel. 32 295 69 79
Pliki
oswiad. majątk. J.Malczewska (2008) w formacie *.pdf113,34 kB
ośw. majatk.- korekta S.Muszyński *.pdf64,04 kB
oświad. majątk. A. Rosół (2002) *.pdf8,73 MB
oświad. majątk. A.Grządziel (2006) *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. A.Grządziel (2007) w formacie *.pdf109,57 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2008) w formacie *.pdf119,78 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2009) w formacie *.pdf656,05 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2010) w formacie *.pdf657,39 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2010) w formacie *.pdf690,90 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2003) *.pdf5,37 MB
oświad. majątk. A.Pobiega (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. A.Pobiega (2005) *.pdf703,78 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2006) w formacie *.pdf567,65 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2008) w formacie *.pdf117,00 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2009) w formacie *.pdf935,84 kB
oświad. majątk. A.Rosół (2007) w formacie *.pdf105,84 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2003) *.pdf4,50 MB
oświad. majątk. B.Mazurek (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. B.Mazurek (2005)*.pdf726,16 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2006) w formacie *.pdf617,92 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2007) w formacie *.pdf106,42 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2008) w formacie *.pdf120,19 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2009) w formacie *.pdf651,06 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2010) w formacie *.pdf625,91 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2010) w formacie *.pdf700,62 kB
oświad. majątk. D.Górska (2006) w formacie *.pdf547,60 kB
oświad. majątk. D.Górska (2007) w formacie *.pdf103,55 kB
oświad. majątk. D.Jakubczak (2004) *.pdf1,13 MB
oświad. majątk. D.Jakubczak (2005) *.pdf772,54 kB
oświad. majątk. D.Skrzypek (2010) w formacie *.pdf677,04 kB
oświad. majątk. D.Skrzypek (na dzień 14.11.2011) w formacie *.pdf667,22 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2003) *.pdf5,01 MB
oświad. majątk. G.Bartos (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. G.Bartos (2005) *.pdf801,49 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2006) w formacie *.pdf790,28 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2007) w formacie *.pdf115,31 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2008) w formacie *.pdf131,52 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2009) w formacie *.pdf985,50 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2010) w formacie *.pdf705,87 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2003)*.pdf4,43 MB
oświad. majątk. J.Malczewska (2004)*.pdf0,98 MB
oświad. majątk. J.Malczewska (2005) *.pdf735,07 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2006) w formacie *.pdf549,94 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2007) w formacie *.pdf104,16 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2009) w formacie *.pdf632,20 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2010) w formacie *.pdf609,42 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2008) w formacie *.pdf120,15 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2008) w formacie *.pdf607,94 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2009) w formacie *.pdf708,69 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2010) w formacie *.pdf666,13 kB
oświad. majątk. M. Szafruga (2002) *.pdf4,98 MB
oświad. majątk. K.Halaburda (2006) w formacie *.pdf628,58 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2006) w formacie *.pdf589,33 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2007) w formacie *.pdf535,57 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2008) w formacie *.pdf119,62 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2009) w formacie *.pdf705,44 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2010) w formacie *.pdf667,95 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2008) w formacie *.pdf119,52 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2008) w formacie *.pdf630,83 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2009) w formacie *.pdf671,14 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2010) w formacie *.pdf678,75 kB
oświad. majątk. M.Szafruga (2003) *.pdf4,71 MB
oświad. majątk. M.Szafruga (2005) *.pdf768,43 kB
oświad. majątk. M.Szafruga (2006) w formacie *.pdf596,45 kB
oświad. majątk. M.Szafruga (2007) w formacie *.pdf116,95 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2002) *.pdf813,50 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2003) *.pdf4,70 MB
oświad. majątk. S.Muszyński (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. S.Muszyński (2005) *.pdf902,79 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2006) w formacie *.pdf678,13 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2007) w formacie *.pdf116,00 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2008) w formacie *.pdf129,41 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2009) w formacie *.pdf700,21 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2010) w formacie *.pdf695,92 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2003) *.pdf4,76 MB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2004) *.pdf0,99 MB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2005) *.pdf718,54 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2006) w formacie *.pdf718,84 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2007) w formacie *.pdf105,95 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2008) w formacie *.pdf117,09 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2009) w formacie *.pdf657,49 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2010) w formacie *.pdf665,84 kB
oświad. majątk. T.Skrzypek (2006) w formacie *.pdf653,04 kB
oświad. majątk. T.Skrzypek (2007) w formacie *.pdf566,40 kB
oświad. majątk. T.Skrzypek (2008) w formacie *.pdf577,50 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2003) *.pdf4,92 MB
oświad. majątk. T.Stokowska (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. T.Stokowska (2005) *.pdf714,66 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2006) w formacie *.pdf721,19 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2007) w formacie *.pdf486,51 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2008) w formacie *.pdf118,48 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2009) w formacie *.pdf636,57 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2002) *.pdf4,27 MB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2003) *.pdf4,78 MB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2006) w formacie *.pdf601,01 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2007) w formacie *.pdf110,06 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2008) w formacie *.pdf116,18 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2009) w formacie *.pdf643,74 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2010) w formacie *.pdf611,82 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2004) *.pdf1,14 MB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2005) *.pdf787,91 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2006) w formacie *.pdf568,15 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2007) w formacie *.pdf568,88 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2008) w formacie *.pdf116,04 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2009) w formacie *.pdf646,01 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2010) w formacie *.pdf629,28 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2011) w formacie *.pdf670,90 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2011) w formacie *.pdf644,21 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2011) w formacie *.pdf633,28 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2011) w formacie *.pdf673,91 kB
oświad. majątk. E.Kopecka (na dzień 06.04.2012)w formacie *.pdf664,68 kB
oświad. majątk. B.Duszyńska (na dzień 04.04.2012) w formacie *.pdf633,85 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2011) w formacie *.pdf675,85 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2011) w formacie *.pdf662,44 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2011) w formacie *.pdf692,10 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2011) w formacie *.pdf673,20 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2011) w formacie *.pdf637,05 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2011) w formacie *.pdf645,80 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2011) w formacie *.pdf682,88 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2011) w formacie *.pdf649,46 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2011) w formacie *.pdf629,92 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2011) w formacie *.pdf629,97 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (na dzień 26.02.2013 r.) w formacie *.pdf681,35 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (15.03.2013) w formacie *.pdf636,18 kB
oświad. majątk. P.Gradzik (15.03.2013) w formacie *.pdf578,84 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2012) w formacie *.pdf690,13 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2012) w formacie *.pdf668,20 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2012) w formacie *.pdf661,58 kB
oświad. majątk. B.Duszyńska (2012) w formacie *.pdf631,38 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2012) w formacie *.pdf654,35 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2012) w formacie *.pdf656,31 kB
oświad. majątk. E.Kopecka (2012) w formacie *.pdf674,96 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2012) w formacie *.pdf634,62 kB
oświad. majątk. P.Lipiński (2012) w formacie *.pdf660,61 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2012) w formacie *.pdf627,33 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2012) w formacie *.pdf633,42 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2012) w formacie *.pdf675,89 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2012) w formacie *.pdf648,69 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2012) w formacie *.pdf651,71 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2012) w formacie *.pdf629,01 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2012) w formacie *.pdf643,92 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (na dzień 17.12.2013) w formacie *.pdf631,40 kB
oświad. majątk. Ż.Skrędzelewska (na dzień 10.12.2013) w formacie *.pdf777,69 kB
oświad. majątk. P.Lipiński (2013) w formacie *.pdf837,57 kB
oświad. majątk. P.Gradzik (2013) w formacie *.pdf813,97 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2013) w formacie *.pdf742,64 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2013) w formacie *.pdf675,63 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2013) w formacie *.pdf773,33 kB
oświad. majątk. Ż.Skrędzelewska (2013) w formacie *.pdf780,42 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2013) w formacie *.pdf740,92 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2013) w formacie *.pdf764,74 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2013) w formacie *.pdf696,96 kB
oświad. majątk. B.Duszyńska (2013) w formacie *.pdf774,68 kB
oświad. majątk. E.Kopecka (2013) w formacie *.pdf830,05 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2013) w formacie *.pdf764,30 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2013) w formacie *.pdf750,82 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2013) w formacie *.pdf733,99 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2013) w formacie *.pdf689,35 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2013) w formacie *.pdf741,87 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2013) w formacie *.pdf741,19 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2013) w formacie *.pdf717,25 kB
oświad. majątk. Ż.Skrędzelewska (na dzień 16.06.2014) w formacie *.pdf720,04 kB
oświad. majątk. K.Dybich (na dzień 24.06.2014) w formacie *.pdf766,15 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2013)- korekta w formacie *.pdf726,80 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Bartos Grażyna*.pdf2,82 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 ro P.Czechowski Damian *.pdf1,71 MB
Oświadczenie majątkowe na dzień utraty upoważnienia P.Czechowski Damian *.pdf1,73 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Dratwiński Michal*.pdf1,99 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Duszyńska Barbara *.pdf2,69 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Gradzik Paweł *.pdf2,26 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Grządziel Arkadiusz *.pdf2,26 MB
Oswiadczenie majątkowe za 2014 rok P.Kępski Arkadiusz *.pdf2,66 MB
Oświadczenie majątkowe na dzień utraty upoważnienia P.Kępski Arkadiusz *.pdf2,67 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Kopecka Ewelina*.pdf2,93 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 ro P.Krzyśko Urszula*.pdf2,31 MB
Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upowaznienia P.Kućmirska-Bartela *.pdf2,68 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Lipiński Piotr *.pdf2,83 MB
Oswiadczenie majątkowe za 2014 rok P.Malczewska Joanna *.pdf2,70 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Mazurek Beata *.pdf2,75 MB
Oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upowaźnienia P.Muzyk Aleksandra *.pdf2,73 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Pobiega Aneta *.pdf2,64 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Ryszczyk Teresa *.pdf2,68 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Sokal Magdalena *.pdf2,67 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Urbańczyk Teresa *.pdf2,69 MB
Oświadczenie majątkowe A.SZCZĘSNA na dzień otrzymania upoważnienia2,91 MB
A.Grządziel - Korekta do oświadczenia majątkowego za 2014 rok2,58 MB
oświad. majątk. J. Malczewska za 2015r.2,04 MB
oświad. majątk. U. Krzyśko za 2015r.2,99 MB
oświad. majątk. M. Dratwiński za 2015r.2,39 MB
oświad. majątk. P. Kućmirska-Bartela za 2015r.2,13 MB
oświad. majątk. B. Duszyńska za 2015r.2,03 MB
oświad. majątk. A. Grządziel za 2015r.2,63 MB
oświad. majątk. T. Urbańczyk za 2015r.2,06 MB
oświad. majątk. P. Lipiński za 2015r.1,96 MB
oświad. majątk. A. Szczęsna za 2015r.2,13 MB
oświad. majątk. G. Bartos za 2015r.2,31 MB
oświad. majątk. T. Ryszczyk za 2015r.2,05 MB
oświad. majątk. M. Sokal za 2015r.2,06 MB
oświad. majątk. A. Pobiega za 2015r.2,06 MB
oświad. majątk. A. Muzyk za 2015r.2,12 MB
oświad. majątk. B. Mazurek za 2015r.1,95 MB
oświad. majątk. E. Kopecka za 2015r.2,03 MB
oświad. majątk. P. Gradzik za 2015r.2,63 MB
Oświad. majątk. - P. Milik Agnieszka - na dzień otrzymania upoważnienia.pdf2,12 MB
oświad.majątk. P.Karnia na dzień otrzymania upoważnienia..pdf1,93 MB
korekta oświadczenia majątkowego za 2015r. Joanna Malczewska *.pdf3,14 MB
korekta oświadcz. majątk. Agnieszka Milik *.pdf2,26 MB
oświadcz. majątk. A. Milik na dzień utraty upoważn. *.pdf2,17 MB
korekta oświad. majątk. P. Lipiński *.pdf2,51 MB
korekta oświad. majątk. G. Bartos*.pdf2,61 MB
korekta oświad. majątk. Barbara Duszyńska*.pdf2,43 MB
ośwaidcz. majatk. za 2016r. G. Bartos.pdf2,17 MB
oświadcz. majatk. za 2016r. E. Kopecka.pdf2,01 MB
oświadcz. majatk. za 2016r. P. Karnia.pdf2,00 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. A. Muzyk.pdf2,04 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. A. Pobiega.pdf2,05 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. A. Szczęsna.pdf2,06 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. Arkadiusz Grządziel.pdf2,46 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. B. Duszyńska.pdf1,99 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. B. Mazurek.pdf2,05 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. J. Malczewska.pdf2,04 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. M. Dratwiński.pdf2,38 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. M. Sokal.pdf2,04 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. P. Gradzik.pdf2,70 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. P. Kućmirska- Bartela.pdf1,98 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. Piotr Lipiński.pdf2,14 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. T. Ryszczyk.pdf2,01 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. T. Urbańczyk.pdf2,04 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. U. Krzyśko.pdf2,04 MB
Ośw. maj. na dzień otrzymania upoważnenia - P. Dobaj Mateusz.pdf2,06 MB
Urbńczyk Teresa - ośw. maj. na dzień rozwiazania stosunku pracy2,06 MB
P. Ryszczyk Teresa - ośw. maj. na dzień rozwiązania stosunku pracy.pdf2,10 MB
Krzyśko Urszula - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,79 MB
Malczewska Joanna - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,12 MB
Dratwiński Michał - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,38 MB
Kućmirska-Bartela - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,15 MB
Karnia Piotr - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,19 MB
Dobaj Mateusz - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,07 MB
Ryszczyk Teresa - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,09 MB
Matuła-Skrobisz Barbara - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,11 MB
Gradzik Paweł - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,71 MB
Grządziel Arkadiusz - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,46 MB
Szczęsna Aleksandra - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,19 MB
Sokal Magdalena - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,03 MB
Bartos Grażyna - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,26 MB
Lipiński Piotr -Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,05 MB
Pobiega Aneta - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,05 MB
\Mazurek Beata - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,19 MB
Muzyk Aleksandra - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,17 MB
Kopecka Ewelina - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,23 MB
Aleksandra Szczęsna - Oświadczenie majątkowe na dzień cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji2,23 MB
Bartos Grażyna - oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia stosunku pracy2,31 MB
Morawska Karolina - oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji2,03 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 9 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38530287 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony