Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Geodezji i Kartografii

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Sekretariat/FAX
32 295 67 55
Lada - obsługa interesantów
32 295 69 68
Lada - obsługa firm geodezyjnych
32 295 69 06
Mapa do celów projektowych
32 295 96 33
32 295 68 99
Pomiary powykonawcze i sytuacyjne
32 295 96 59
Podziały nieruchomości
32 295 67 79
Koordynacja uzgadniania dokumentacji projektowej
32 295 68 99
Numeracja porządkowa nieruchomości
32 295 68 08
Odpis aktu własności ziemi
32 295 69 35
Rozgraniczanie nieruchomości
32 295 69 07
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek:          7.30 - 15.30
środa:           7.30 - 15.30
czwartek:       7.30 - 18.00
piątek:          7.30 - 13.00
Naczelnik Wydziału
Arleta Grzesik, tel. 32 295 68 98, e-mail: agrzesik@dabrowa-gornicza.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału
Paweł Trzcionka, tel. 32 295 96 33, e-mail: ptrzcionka@dabrowa-gornicza.pl
Zadania
1. Prowadzenie, aktualizacja i obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
a)  ewidencji gruntów i budynków,
b)  mapy zasadniczej,
c)  gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
d)  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
2. Gromadzenie materiałów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i ich ewidencjonowanie.
3. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianie materiałów i informacji do zgłoszonych prac.
4. Kontrola opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków, modernizacja oraz okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, udostępnianie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.
6. Zawiadamianie właścicieli i władających ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o wprowadzonych zmianach.
7. Sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
8. Udostępnianie materiałów i zbiorów danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
9. Wyłączanie materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
10. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
11. Zakładanie i aktualizacja geodezyjnych osnów szczegółowych oraz wykonywanie czynności administracyjnych związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
12. Tworzenie, prowadzenie w systemie teleinformatycznym i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej:
    a)  ewidencji gruntów i budynków,
    b)  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
    c)  ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
    d)  rejestru cen i wartości nieruchomości,
    e)  szczegółowych osnów geodezyjnych,
    f)   obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zharmonizowaną z bazami danych, o których mowa w punktach a, b, c, d, e.
13. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych na podstawie odpowiednich geodezyjnych baz danych, w tym mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej.
14. Tworzenie metadanych dla zbiorów danych objętych prowadzonymi bazami danych oraz dla wiązanych z nimi usług.
15. Organizowanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z rejestracją stanów prawnych i faktycznych nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków, prowadzeniem baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej i podnoszeniem jakości zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
16. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczania nieruchomości.
17. Wydawanie odpisów Aktów Własności Ziemi oraz zaświadczeń dotyczących wydanych Aktów Własności Ziemi.
18. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących prostowania w drodze postanowienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w Aktach Własności Ziemi oraz dotyczących wyjaśniania w drodze postanowienia wątpliwości co do treści Aktu Własności Ziemi.
19. Ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
20. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
21. Prowadzenie systemu teleinformatycznego "Miejski System Informacji Przestrzennej, Miasto Dąbrowa Górnicza".
22. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej miasta, w tym koordynacja i standaryzacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu.
23. Przekazywanie danych na potrzeby programów statystyki publicznej, współpraca z organami statystyki publicznej i organami prowadzącymi część wojewódzką i centralną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, współpraca z właściwymi organami przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
Pliki
oświad. majątk. A.Grzesik (2008) w formacie *.pdf120,76 kB
oświad. majątk. A.Grzesik (2008) w formacie *.pdf616,83 kB
oświad. majątk. A.Grzesik (2009) w formacie *.pdf600,49 kB
oświad. majątk. A.Grzesik (2010) w formacie *.pdf625,28 kB
oświad. majątk. E. Mularz (2003) *.pdf4,70 MB
oświad. majątk. E.Marczewska (2007) *.pdf971,12 kB
oświad. majątk. E.Marczewska (2008) w formacie *.pdf119,74 kB
oświad. majątk. E.Marczewska (2008) w formacie *.pdf662,89 kB
oświad. majątk. E.Mularz (2004) *.pdf0,99 MB
oświad. majątk. E.Mularz (2005) *.pdf786,79 kB
oświad. majątk. E.Mularz (2006) w formacie *.pdf750,26 kB
oświad. majątk. E.Mularz (2007) w formacie *.pdf108,46 kB
oświad. majątk. J. Mrozik (2003) *.pdf4,41 MB
oświad. majątk. J.Malczewska (2005)*.pdf735,07 kB
oświad. majątk. J.Mrozik (2004) *.pdf985,04 kB
oświad. majątk. J.Mrozik (2005) *.pdf797,69 kB
oświad. majątk. J.Mrozik (2006) w formacie *.pdf625,54 kB
oświad. majątk. J.Mrozik (2007) w formacie *.pdf109,38 kB
oświad. majątk. J.Mrozik (2008) w formacie *.pdf900,97 kB
oświad. majątk. P.Trzcionka (2010) w formacie *.pdf602,81 kB
oświad. majątk. P.Trzcionka (2010) w formacie *.pdf654,05 kB
oświad. majątk. A.Grzesik (2011) w formacie *.pdf580,03 kB
oświad. majątk. P.Trzcionka (2011) w formacie *.pdf666,48 kB
oświad. majątk. A.Grzesik (2012) w formacie *.pdf576,99 kB
oświad. majątk. P.Trzcionka (2012) w formacie *.pdf614,03 kB
oświad. majątk. P.Trzcionka (2013) w formacie *.pdf787,45 kB
oświad. majątk. A.Grzesik (2013) w formacie *.pdf758,34 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - P.Trzcionka Paweł*.pdf3,03 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Grzesik Arleta *.pdf2,55 MB
oświad. majątk. A. Grzesik za 2015r.2,03 MB
oświad. majątk. P. Trzcionka za 2015r.2,29 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. A. Grzesik.pdf2,17 MB
Oświadcz. majątk. za 2016r. Paweł Trzcionka.pdf2,85 MB
Grzesik Arleta - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,14 MB
Trzcionak Paweł - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,16 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38163389 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony