Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Adres
ul. graniczna 21
41-300 dąbrowa górnicza
Kontakt
Telefon

Fax
e-mail
www.
32 295 69 90
32 262 50 32
inwestor@idabrowa.pl
portal gospodarczy:  www.dabrowa-gornicza.com
 
 
Godziny pracy
poniedziałek- środa 7.30- 15.30
czwartek 7.30- 18.00
piątek 7.30-13.00
Kierownik Biura
Pełnomocnik ds. Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Ewa Fudali- Bondel
tel. 32 295 96 97
e-mail: efudali@idabrowa.pl

pok. 410, IV piętro
Pracownicy BRI
Aneta Nowak                                
tel. 32 295 68 85                          
rewitalizacja                              
e-mail: aanowak@idabrowa.pl, rewitalizacja@idabrowa.pl        

Anna Saltarska- Stachura                    
tel. 32 295 96 86                          
strategia                                  
e-mail: asaltarska@idabrowa.pl, strategia@idabrowa.pl

Karolina Karlik
tel. 32 295 69 90
obsługa inwestora
Dąbrowski Bank Ziemi
e-mail: kkarlik@idabrowa.pl

Paweł Lelas
tel. 32 295 69 90
przedsiębiorczość
e-mail: plelas@idabrowa.pl 

pok. 421, piętro IV              
Zadania Biura
Do zadań Biura Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów należy w szczególności:

1. Współpraca z instytucjami, organizacjami zewnętrznymi w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju miasta.
2. Koordynacja działań dotyczących przygotowania i aktualizacji strategii rozwoju miasta oraz udział w pracach nad opracowaniem i aktualizacją strategii ponadlokalnych.
3. Monitorowanie realizacji przedsięwzięć strategicznych zawartych w strategii rozwoju miasta oraz zbieranie danych statystycznych dot. rozwoju miasta.
4. Okresowa aktualizacja strategii uwzględniająca zmieniające się zewnętrzne warunki otoczenia oraz potrzeby miasta.
5. Realizacja działań, sporządzanie lub pozyskiwanie informacji i dokumentów niezbędnych do opracowania dla potrzeb Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta analiz, prognoz, opinii i ocen nt. sytuacji gospodarczo-ekonomicznej miasta przy współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu,  a także jednostkami organizacyjnymi miasta.
6. Monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w dziedzinach społecznego i gospodarczego rozwoju miasta, wspomagających kreowanie strategii rozwoju miasta. Współpraca i koordynacja w tym zakresie działań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta.
7. Monitoring nad pracami związanymi z dalszym rozwojem gospodarczym oraz właściwą polityką względem małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca krajowa i zagraniczna, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych oraz wspólnych ofert inwestycyjnych.
8. Opiniowanie projektów podstawowych gminnych aktów prawnych (np. planów zagospodarowania przestrzennego) w zakresie zgodności z przyjętą strategią miasta.
9. Koordynacja działań Urzędu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy, prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w mieście, redagowanie miejskiej oferty inwestycyjnej, koordynacja prac związanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów.
10. Inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań mających na celu pozyskanie inwestorów w mieście - pomoc w lokalizacji inwestycji. Prowadzenie Dąbrowskiego Banku Ziemi.
11. Usprawnianie procedur obsługi inwestora i przedsiębiorcy w Urzędzie Miejskim.
12. Organizacja i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, misjach i prezentacjach miasta krajowych i zagranicznych w zakresie promocji gospodarczej oraz rozwoju miasta.
13. Koordynacja prac Dąbrowskiej Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza.
14. Działalność publikacyjna związana z promocją gospodarczą gminy. Redagowanie portalu gospodarczego.
15. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
16. Gromadzenie i upowszechnianie wśród przedsiębiorców informacji o możliwej do uzyskania pomocy, w tym możliwościach pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub unowocześnienie rozwój lub rewitalizację przedsiębiorstw.
17. Udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw mających na celu aktywizację środowiska gospodarczego miasta.
18. Gromadzenie danych i informacji oraz wyników prac badawczych wspomagających proces rewitalizacji. Zlecanie niezbędnych analiz. Gromadzenie zróżnicowanych informacji o rewitalizowanych obszarach i procesach w nich zachodzących.
19. Organizacja i prowadzenie działań związanych z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, w tym organizacja naborów projektów rewitalizacyjnych.
20. Koordynacja działań związanych z realizacją programu rewitalizacji miasta.
21. Inicjowanie tworzenia czasowych zespołów  konsultacyjnych z udziałem  partnerów  społecznych  i  gospodarczych z terenu miasta, podejmujących działania w sferze rewitalizacji miasta.
22. Monitoring możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla podejmowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
23. Popularyzacja i promocja programu rewitalizacji miasta wśród potencjalnych partnerów procesu rewitalizacji oraz mieszkańców miasta.
24. Przygotowywanie projektów dotyczących finansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561706 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony