Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8 Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-17 Symbol:  WA-II.271.4.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Publikacja ogłoszeń prasowych na łamach dziennika o zasięgu całego województwa śląskiego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2019-01-09 Symbol:  WIM-I.7013.1.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno - pamiątkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”.
2019-01-08 Symbol:  WZA-I.8135.3.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzaniu badań i sporządzaniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
2019-01-07 Symbol:  WA-II.271.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2019-01-03 Symbol:  WSO-I.271.1.2019
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Spraw Obywatelskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn: „Zakup środków czystości i materiałów higienicznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2019 roku”
2018-12-31 Symbol:  WKD.7211.46.209.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.„Bieżąca konserwacja 4 szt. platform typu V65, zamontowanych w przejściu podziemnym Centrum oraz windy zabudowanej przy CH „Pogoria”
w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”
2018-12-24 Symbol:  WI.271.21.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Informatyki zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej systemu informatycznego do obsługi przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów".
2018-12-21 Symbol:  WKD.7211.46.209.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.„Bieżąca konserwacja 4 szt. platform typu V65, zamontowanych w przejściu podziemnym Centrum oraz windy zabudowanej przy CH „Pogoria”
w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie w sprawności techniczno eksploatacyjnej przejść podziemnych”:
2018-12-14 Symbol:  WZA-I.8120.3.40.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na świadczenie usługi przewozowej wraz
z zapewnieniem opiekuna dla osób niepełnosprawnych, uczestników filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej zlokalizowanej przy ulicy Swobodnej 59.
2018-12-12 Symbol:  WKD.7235.73.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Komunikacji i Drogownictwa zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi usuwania i przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.”
2018-12-10 Symbol:  WKM.I.7021. 313.2018
Gmina Dąbrowa Górnicza - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia ofert na realizację w 2019 roku zadania pn.: „Roboty remontowe w zakresie awarii w placówkach oświatowych i gminnych obiektach komunalnych”.
2018-12-05 Symbol:  WA-II.271.45.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Dostawa prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej w prenumeracie na rok 2019 do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wraz
z transportem” na warunkach opisanych w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 1 do zaproszenia).
2018-11-21 Symbol:  WO.271.1.10.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Oświaty zaprasza potencjalnych Dostawców do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup fabrycznie nowego urządzenia HP Color Laserjet Pro Professional CP5225dn (CE712A) wraz z dodatkowym kompletem 4 oryginalnych tonerów”.
2018-11-21 Symbol:  WOP.271.11.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Obywatelskiej”
2018-11-21 Symbol:  WOP.271.10.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. „Spotkanie Prezydenta Miasta z przedstawicielami Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 36324865 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony