Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003... 2022-05-26 12:49:21 Aktualizacja Anastazja Wypych WOP.526.3.8.2022
Ogłoszenia Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,... 2022-05-26 11:50:14 Publikacja Anastazja Wypych WUA
Zbycie nieruchomości Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej:... 2022-05-26 11:50:14 Publikacja Anastazja Wypych WGN
Ogłoszenia Obwieszczenie z dnia 24.05.2022 znak IFXIII.7821.17.2021 Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu... 2022-05-26 11:50:14 Publikacja Anastazja Wypych WOU
Ogłoszenia Informacja z dnia 10.05.2022 r. znak SKO.OŚ/41.9/259/2022/17802/BL Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach informuje... 2022-05-26 11:50:14 Publikacja Anastazja Wypych WOU
Ogłoszenia Obwieszczenie z dnia 23 maja 2022 r. znak WEG-ROŚ. 6220.1.45/2021.MC Prezydent Miasta Sosnowca podaje do publicznej wiadomości,... 2022-05-26 11:50:14 Publikacja Anastazja Wypych WOU
Ogłoszenia Obwieszczenie z 24.05.2022 r. znak IFVIII. 7570.11.256.2020 Wojewoda Śląski zawiadamia, że została wydana decyzja Wojewody... 2022-05-26 11:50:14 Publikacja Anastazja Wypych WOU
Petycje rok 2022 Petycja z dnia 15.03.2022 r. w sprawie sprzeciwu wobec uruchomienia punktu zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne... 2022-05-26 09:36:30 Aktualizacja Anastazja Wypych RP.3.2022
Pomoc publiczna Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy... 2022-05-26 09:36:30 Publikacja Anastazja Wypych WNK
Kedencja 2018- 2023 Interpelacja nr BRM.0003.1166.2022 złożona przez radnego Sławomira Żmudkę 2022-05-25 15:26:26 Aktualizacja Anastazja Wypych 1166
Komunikacja Akty prawne Referatu Rejestracji Pojazdów 2022-05-25 14:59:15 Aktualizacja Anastazja Wypych SPRAWA002
Komunikacja WSO.III-10/10 wymiana dowodu rejestracyjnego / wpis adnotacji urzędowych 2022-05-25 14:59:15 Aktualizacja Anastazja Wypych WSO.III-10/06
Zewnętrzne WYKAZY KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 2022-05-25 14:59:15 Aktualizacja Anastazja Wypych BO
Kontrole 2021 rok Kontrola Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Nadzoru Właścicielskiego dotycząca Aktualizacji opłat rocznych... 2022-05-25 14:59:15 Aktualizacja Anastazja Wypych BO
Kontrole 2020 rok Kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2019 w zakresie:udzielania pozwoleń na budowę, przebudowę,... 2022-05-25 14:59:15 Aktualizacja Anastazja Wypych BO
Nabory do jednostek organizacyjnych miasta Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Podinspektor – Dział... 2022-05-25 14:59:15 Aktualizacja Anastazja Wypych CUW
Komunikacja Akty prawne Referatu Rejestracji Pojazdów 2022-05-25 13:59:47 Aktualizacja Anastazja Wypych SPRAWA002
Komunikacja WSO.III-01/10 rejestracja używanego pojazdu/zgłoszenie nabycia 2022-05-25 13:59:47 Aktualizacja Anastazja Wypych WSO.III-01/06
Komunikacja WSO.III-02/10 rejestracja pojazdu fabrycznie nowego 2022-05-25 13:59:47 Aktualizacja Anastazja Wypych WSO.III-02/06
Komunikacja WSO.III-03/09 rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 2022-05-25 13:59:47 Aktualizacja Anastazja Wypych WSO.III-03/07