Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Opis Podstawa prawna:art. 152 ust. 1 ustawy z dn. 4 lipca 2006 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017r. poz. 519 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 02.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 922.)
Miejsce Wydział Ekologii i Rolnictwa
Informacja Tel: (032) 295 69 61
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.30
Wymagane dokumenty wniosek spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz. 879)
Załączniki Wniosek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - druk wniosku nr 9
Istnieje możliwość pobrania wymienionego druku na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów /BOI/, stanowisko Wydziału Ekologii i Rolnictwa
Opłaty Przyjęcie zgłoszenia                    120,00 zł
Od złożonego pełnomocnictwa     17,00zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto GETIN Noble BANK S.A. o/Będzin numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Stanowiska kasowe znajdujące się w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze budynku) czynne są w godzinach: poniedziałek, czwartek 7:30-16.30; wtorek, środa, piątek 7.30-15.00. W kasie Urzędu Miejskiego można realizować płatności kartą płatniczą zgodnie z dyspozycją drukowaną w BOI
Termin załatwienia sprawy Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się pisemnie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższych informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w punkcie 1 - Podstawa prawna
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-01-10 12:55:54
Data utworzenia 2015-04-22
Data udostępnienia 2015-06-02 14:20:54
Osoba odpowiedzialna Justyna Jakubowska Filipek
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska