Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Opis Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa o podatku rolnym z dnia 30 października 2002 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.465), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)
Miejsce Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków  Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: (032)295 69 15   (032)295 67 30
fax: (032)295 69 43
e-mail: mswoboda@dabrowa-gornicza.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek  7.30- 17.00
wtorek, środa, piatek 7.30- 15.30
Wymagane dokumenty Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania gruntów leśnych np.: akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, umowa dzierżawy (do wglądu lub kserokopie).  
Załączniki Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 8.

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
ZL-1/A załącznik do informacji IL-1
ZL-1/B załącznik do informacji IL-1
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni- dokument finalny zostaje wysłany na adres domowy podatnika, względnie jest do odbioru w BOI- stanowisko nr 8.
(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)
Tryb odwoławczy Przysługuje: Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Granicznej 21.
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-05-27 15:09:35
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26 15:11:13
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Urbańska
Udostępnił Krzysztof Nowicki