Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Opis Podstawa prawna: Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09 września 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

Miejsce Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji  Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: (032)295 69 15   (032)295 67 30
fax: (032)295 69 43
e-mail: podatek@dabrowa-gornicza.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek  7.30- 17.00
wtorek, środa, piatek 7.30- 15.30
Wymagane dokumenty Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania gruntów leśnych np.: akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, umowa dzierżawy (do wglądu lub kserokopie).  
Załączniki Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 9.

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
ZL-1/A załącznik do informacji IL-1
ZL-1/B załącznik do informacji IL-1
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni- dokument finalny zostaje wysłany na adres domowy podatnika, względnie jest do odbioru w BOI- stanowisko nr 9.
(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)
Tryb odwoławczy Przysługuje: Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu(opłata za odwołanie -5,00 zł, za każdy załącznik -0,50 zł).
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2007-01-09 12:57:29
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26
Osoba odpowiedzialna Krystyna Mickiewicz
Udostępnił Magdalena Chojnacka