Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Opis Podstawa prawna: Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60),
Miejsce Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji  Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: 295 69 15   295 67 30
fax: 295 69 43
e-mail: podatek@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty 1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
2. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania gruntów leśnych np.: akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, umowa dzierżawy (do wglądu lub kserokopie).  
Załączniki brak
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni.(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)  
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (opłata za odwołanie -5,00 zł, za każdy załącznik -0,50 zł)  
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2005-04-12 08:50:47
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26
Osoba odpowiedzialna Magdalena Chojnacka
Udostępnił Magdalena Chojnacka