Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Opis Podstawa prawna: Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z dnia 13 listopada 1997 r. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. z dnia 17.10.2000 r. Nr 86 poz. 960 z późn.zm.).
Miejsce Wydział Księgowy   Referat Wymiaru Podatków i Opłat
Informacja Tel: 295 69 15   295 67 30
fax: 295 69 43
e-mail: podatek@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty 1. Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania gruntów leśnych np.: akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, umowa dzierżawy (do wglądu lub kserokopie).  
Załączniki Wykaz nieruchomości oraz gruntów dla celów ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego (do wydruku).
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni.(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)  
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (opłata za odwołanie -5,00 zł, za każdy załącznik -0,50 zł)  
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Księgowym (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2004-09-30 11:37:05
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26
Osoba odpowiedzialna Magdalena Chojnacka
Udostępnił Magdalena Chojnacka