Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej
Adres ul. Jaworowa 4
41-300 Dąbrowa Górnicza

I FILIA ŻŁOBKA:
UL. MIRECKIEGO 25
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

II FILIA ŻŁOBKA:
UL. MIRECKIEGO 28
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Kontakt
Telefon
(32) 262 50 12
   
I Filia - 451 166 520
II Filia - (32) 262 50 94
strona internetowa
Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 12:30 do 14:30 przy ulicy Mireckiego 28 (Filia nr 2)
Dyrektor Beata Kasprzyk
Zastępca Dyrektora Marlena Gryga
Dane z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Nr wpisu: 1/2011/Ż
Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek: Gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-21-45-724
REGON: 272712830
Miejsce prowadzenia żłobka:
1) Siedziba Żłobka: ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza
2) I Filia Żłobka: ul. Mireckiego 25, 41-300 Dąbrowa Górnicza
3) II Filia Żłobka: ul. Mireckiego 28, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Zadania Do zadań Żłobka należy w szczególności:
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
Rekrutacja Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej znajdują się w załączniku "Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej".
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-07-26 10:53:26
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-02 13:44:31
Osoba odpowiedzialna Beata Kasprzyk
Udostępnił Marlena Starostecka