Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zamiana lokalu z urzędu
Opis Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 z późn. zm.), ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 253 poz. 2532 z 2004 r. z późn. zm.), 21 pkt 1 ust. 2 i pkt 3 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r. z późn. zm.) oraz § 2 pkt VIII załącznika do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/853/2001 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zmianie treści załącznika do tejże Uchwały Nr XV/324/2003 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2003 r.Miejsce Wydział Lokalowy
Informacja Tel: (032) 295 69 36   295 68 17
fax: (032) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- zaświadczenia potwierdzające dochody brutto, osiągnięte w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
- zaświadczenie MZBM o braku zaległości czynszowych,
- wniosek o zamianę lokalu,
- podanie,
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17  lub na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (BIP Sposoby załatwiania spraw):
- załączniki nr 1, 9, 10
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku Wydziału Lokalowego nr 17.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Wydział Lokalowy przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

Wolne lokale mogą być wynajmowane w drodze zamiany z osobami, które posiadają lokal w zasobach gminy i spełniają następujące kryteria:
1. zamieszkując w lokalach o dużej powierzchni wyrażają zgodę na lokal o powierzchni  mniejszej,
2. zmiana lokalizacji na lokal równorzędny,
3. których dochód miesięczny w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku jest nie mniejszy niż 100% najniższej emerytury w przeliczeniu na członka rodziny ubiegającej się o zamianę i 150% najniższej emerytury  w przypadku osoby samotnej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne wynikające z indywidualnej sytuacji dokumenty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2007-03-09 12:41:40
Data utworzenia 2003-09-24
Data udostępnienia 2003-09-24
Osoba odpowiedzialna Lucyna Sitarska
Udostępnił Magdalena Chojnacka