Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2020-12-22
OBWIESZCZENIE IFXV.7840.5.9.2020 z dnia 16 grudnia 2020 r

Dotyczy wszczętego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego p.n.: „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.”
Zakres zamierzenia budowlanego:
- rurociąg produktowy DN250, MOP 8,4 MPa relacji Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. słupki znacznikowe;
- linie światłowodowe wzdłuż projektowanego rurociągu produktowego;
- liniowe stacje zasuw wraz z infrastrukturą techniczną (zjazdy, drogi dojazdowe wraz z placami manewrowymi do Liniowych Stacji Zasuw, nawierzchnie drogowe na liniowych stacjach zasuw, zasilająca linia elektroenergetyczna, sieci i instalacje elektryczne, instalacje technologiczne, sieci i instalacje telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, przyłącze wodociągowe, sieci i instalacje aparatury kontrolno-pomiarowej) w miejscowościach: Lubsza, Niwka, Wiesiółka, Trzebyczka, Okradzionów;
- komora LDS, wraz z doprowadzoną do niej siecią kablową aparatury kontrolno-pomiarowej;
- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na obszarze Bazy Paliw Nr 3 w Boronowie;
- nawierzchnie drogowe dla obsługi węzła przyjęcia / nadania produktu dla rurociągu dalekosiężnego na obszarze Bazy Paliw Nr 3 w Boronowie;
- sieci i instalacje elektryczne na węźle przyjęcia / nadania produktu na obszarze Bazy Paliw Nr 3 w Boronowie;
- sieci i instalacje telekomunikacyjne na obszarze Bazy Paliw Nr 3 w Boronowie;
- przebudowa słupa oświetleniowego w km 0+550 trasy gazociągu;
- przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia zlokalizowanej w pobliżu liniowej stacji zasuw Okradzionów
- stacje ochrony katodowej (SOK) na terenie LSZ Lubsza i Wiesiółka;
- głębokie uziomy anodowe na stacjach SOK;
- kable i słupki pomiarowe ochrony katodowej.
2020-12-16
Dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.12.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach znak GL.ZUZ..2.4210.346m.2020.DM o udzielenie pzwoleń wodnopprawnych na: wykonanie urządzenia wodnego - przydrożnego rowu otwartego nr 1 o długości 658 m; wykonanie urządzenia wodnego - przydrożnego rowu otwartego nr 2 o długości 597 m; wykonanie urządzenia wodnego - przydrożnego rowu otwartego nr 3 o długości 48 m; wykonanie urządzenia wodnego - przydrożnego wylotu nr 1 do cieku Rakówka z przydrożnego rowu otwartego nr 1 o długości 400 mm; wykonanie urządzenia wodnego - przydrożnego wylotu nr 2 do cieku Rakówka z przydrożnego rowu otwartego nr 2; wykonanie urządzenia wodnego - przydrożnego wylotu do cieku Rakówka z przydrożnego rowu otwartego nr 3 o średnicy 300 mm; wykonanie urządzenia wodnego - wylotu nr 4 kanalizacji deszczowej do rowu przydrożnego nr 1 na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 3983/2; przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego, biegnącego wzdłuż ulicy Szklanych Domów poprzez wykonanie przepustu z rury PP o średnicy 400 na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 4179/5; korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie do wód ickeu Rakówka, projektowanymi wylotami nr 1, nr 2 i nr 3 z rowów, wód opadowych lub roztopowych pochodzącychc ze zlewni w obrębie odcinka dorgi łączącej ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną; korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujących odprowadzanie do projektowanego rowu nr 1, projektowanych wylotem nr 4 wód opadowych lub roztopowych pochodzących z projektowanego odcinka drogi łączącej ul. Szklanych Domów z ul. Fabryczną.