Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

2017-10-30
OGŁOSZENIE O NABORZE Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 poz.1817 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXXII/687/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 października 2017 w sprawie przyjęcie "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018", Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-10-30 15:18:16
Data utworzenia 2017-10-30
Data udostępnienia 2017-10-30 15:18:15
Osoba odpowiedzialna Agata Flak
Udostępnił Krzysztof Nowicki