Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne

Nazwa I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego
Adres ul Kopernika 40
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 30 93
       
Dyrektor Beata Bończak
Pełni funkcję dyrektora szkoły od 2006 roku. Absolwentka Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z informatyki na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe o kierunku zarządzanie i przedsiębiorczość. Nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką I LO.
Zastępca dyrektora Joanna Kańska
Informacja Liceum liczy 13 oddziałów. Liczba uczniów liceum - 419.W placówce zatrudnionych jest 41 nauczycieli.

W celu podniesienia, jakości nauczania szkoła bardzo ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami publicznymi i niepublicznymi.
Mamy zawarte porozumienie m.in. z Wyższą Szkołą Biznesu z Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego z Instytutem Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śl. w Katowicach z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2007 roku należymy do Stowarzyszenia Edukacja dla Przyszłości. Od 2016 r. uczestniczymy w projekcie Dąbrowska Akademia Obywatelska.

Umożliwiamy wszechstronny rozwój ucznia. Rokrocznie uczestniczymy w projektach edukacyjnych zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Prowadzimy ożywioną wymianę międzynarodową.
Nasi wychowankowie udzielają się społecznie na terenie miasta jak również regionu. Jesteśmy organizatorami wielu cennych inicjatyw społecznych.
Języki obce W liceum prowadzi się zajęcia z języka wiodącego: do wyboru angielski lub niemiecki, oraz drugiego języka, do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski.
Pracownia komputerowa i multimedialna Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, w dużej większości wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (m.in. 11 tablic interaktywnych, 35 tabletów). Posiadamy pracownie specjalistyczne- komputerową, internetową, multimedialną, profesjonalne laboratorium chemiczne oraz laboratorium informatyczne.
Obiekty sportowe Szkoła proponuje nową formę wychowania fizycznego (2 godziny w systemie klasowym, 1 godzinę w grupach z określonych dyscyplin sportowych)

Do dyspozycji uczniów pozostają:
- kompleks najnowocześniejszych boisk
- nowoczesna bieżnia
- sala gimnastyczna
- mała sala gimnastyczna
- sala do gry w tenisa stołowego
- siłowania
Programy realizowane w szkole Szkoła oferuje bogatą ofertę  zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, sks, koło teatralne, dziennikarskie. Uczniowie wybitnie uzdolnieni mają możliwość wyboru "mentora", a także przejścia na Indywidualny Tok Nauczania.

Szkoła oferuje nauczanie od 2 do 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym w zależności od charakteru klasy, w tym jeden z nich w grupach międzyoddziałowych.
W grupach międzyoddziałowych (liczących do 16 osób) są realizowane wybrane przez uczniów przedmioty typu: chemia, fizyka, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz język polski.

- Klasa I a - humanistyczna
- Klasa I b - biologiczno-chemiczna
- Klasa I c - matematyczna
- Klasa I d - prawno-społeczna
Biblioteka i czytelnia Nauczyciel bibliotekarz: Małgorzata Wiśniewska, Monika Antosik, Monika Wójtowicz-Paszkowska

Godziny otwarcia biblioteki i czytelni:
PONIEDZIAŁEK:
8.00 – 16.00
WTOREK:
8.00 – 16.00
ŚRODA:
7.30 – 15.00
CZWARTEK:
8.00 – 15.15
PIĄTEK:
8.00 – 14.00
Godziny pracy psychologa szkolnego: Psycholog mgr Anna Kucharska – Hul
Wtorek
9.00 – 12.00
Środa
8.00 – 12.00
Czwartek
12.00 – 16.00
Konsultacje dla wybranych uczniów - po wcześniejszym ustaleniu terminu
Czwartek 16.00 – 16.30
Konsultacje dla wybranych rodziców - po wcześniejszym ustaleniu terminu
Czwartek 16.30 -17.00

Oferowane formy pomocy:
- Doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
- Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
- Indywidualna praca z uczniem
- Doradztwo zawodowe
- Profilaktyka wychowawcza
- Profilaktyka uzależnień
Godziny pracy pedagoga szkolnego Pedagog mgr Joanna Piróg - Kulińska
Poniedziałek
9.15 - 14.15
Wtorek
8.00 – 12.00
Środa
8.30 – 13.30
Czwartek
12.00 – 16.00
Piątek
8.00 – 12.00
Konsultacje dla wybranych uczniów - po wcześniejszym ustaleniu terminu
Czwartek 16.00 – 17.00
Konsultacje dla wybranych rodziców - po wcześniejszym ustaleniu terminu
Czwartek 17.00 -18.00

Oferowane formy pomocy:
- Doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
- Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
- Indywidualna praca z uczniem
- Doradztwo zawodowe
- Profilaktyka wychowawcza
- Profilaktyka uzależnień
Dni otwarte I Liceum Ogólnokształcące im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

zaprasza na Dni Otwarte

21.03.2018 r. w godz. 9.00 – 17.00 uczniowie klas 3 gimnazjum

22.03.2018 r. w godz. 9.00 – 17.00 uczniowie klas 8 szkoły podstawowej
Biuletyn Informacji Publicznej I LO https://www.nbip.pl/lukasinski/
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-15 11:22:47
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Beata Bończak
Udostępnił Anastazja Wypych