Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Prawno- Organizacyjna
Skład Marek Węgrzynowicz - Przewodniczący
Sławomir Żmudka  - Wiceprzewodniczący
Piotr Bobrowski
Krystyna Chrobot
Kamil Dybich
Robert Kazimirski
Jerzy Reszke
Krystyna Stępień
Mateusz Stępień
Krystyna Szaniawska
Katarzyna Zagajska
Zadania Przedmiotem działania Komisji Prawno - Organizacyjnej jest w szczególności:
1) Przygotowywanie projektów Statutu Miasta
2) Opiniowanie projektów statutów jednostek pomocniczych
3) Opiniowanie projektów uchwał i wniosków dotyczących zmian w Statutach
4) Rozpatrywanie wniosków o naruszenie przepisów Statutu Miasta i regulaminów
5) Podejmowanie działań na rzecz pogłębiania wiedzy radnych z zakresu prawa
6) Sprawy współdziałania Rady z jednostkami pomocniczymi
7) Współtworzenie polityki Miasta w zakresie praworządnego działania organów samorządu gminnego
8) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
9) Okresowa ocena pracy służb miejskich działających w sferze porządku publicznego
10) Współpraca z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów
11) Rozpatrywanie wniosków mieszkańców skierowanych do komisji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-11-26 11:47:08
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2003-06-30 16:33:53
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga