Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Skład Piotr Chałuda - Przewodniczący
Robert Kazimirski - Wiceprzewodniczący
Edward Bober
Adam Klimczyk
Magdalena Miczko
Jerzy Reszke
Krystyna Stępień
Krystyna Szaniawska
Katarzyna Zagajska
Piotr Zieliński
Sławomir Żmudka
Robert Witecki

 
Zadania Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jest w szczególności:
1) Wypracowanie kierunków polityki miasta w zakresie gospodarki komunalnej miasta, zabezpieczenia mieszkańców i miejskich jednostek komunalnych w dostawę wody, nośników energii, odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych
2) Systematyczna analiza i ocena stanu gospodarki komunalnej, w szczególności czystości i warunków sanitarnych miasta, parków, skwerów, ulic, targowisk, przystanków autobusowych, obiektów komunalnych, miejsc pamięci narodowej
3) Systematyczna ocena i kontrola wydatkowania publicznych środków na całokształt gospodarki komunalnej w mieście
4) Bieżąca i okresowa ocena i analiza utrzymania i eksploatacji ciągów pieszych, łączności i transportu w mieście
5) Analiza gospodarki wodnej i jej funkcjonowania z uwzględnieniem rozbudowy, modernizacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków
6) Analiza gospodarki odpadami : segregacja, zbiórka i utylizacja
7) Inicjowanie i programowanie modernizacji urządzeń grzewczych dla poprawy środowiska naturalnego
8) Działania na rzecz ochrony indywidualnych i zbiorowych walorów przyrodniczych
9) Wypracowanie kierunków i przewidywanie skutków restrukturyzacji rolnictwa
10) Rozwój i funkcjonowanie pracowniczych ogródków działkowych
11) Inicjowanie zadrzewiania i zalesiania terenów nieprzydatnych rolniczo
12) Prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa miasta.
13) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-01-20 18:03:33
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2003-07-01 14:27:36
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga