Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Skład Krystyna Stępień - Przewodnicząca
Magdalena Miczko - Wiceprzewodnicząca
Artur Borowicz
Krystyna Chrobot
Kamil Dybich
Grzegorz Jaszczura
Bożena Kozak
Zbigniew Piątek
Katarzyna Zagajska
Sławomir Żmudka
Zadania Przedmiotem działania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest w szczególności:
1.współtworzenie modelu polityki służby zdrowia i opieki społecznej w mieście,
2. systematyczna analiza i ocena działania służby zdrowia z uwzględnieniem w szczególności jej efektywności, dostępności, poziomu świadczeń, prawidłowości i zasadności świadczeń społecznych,
3. współpraca i współdziałanie z organizacjami zawodowymi, stowarzyszeniami ukierunkowanymi programowo na poprawę stanu zdrowia  mieszkańców oraz przeciwdziałanie i zwalczanie patologii społecznych,
4. sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie działania jednostek służby zdrowia i pomocy społecznej w mieście,
5. inicjowanie i opiniowanie kierunków i przedsięwzięć w działalności prorodzinnej gminy,
6. udział w opracowywaniu projektów programów działań służących poprawie bytowych i kulturowych warunków życia rodzin,
7. uaktywnianie i analiza działań instytucji pracujących na rzecz rodziny w gminie,
8. propagowanie wartości dotyczących rodziny i wychowania młodego pokolenia, wspieranie inicjatyw pomocy rodzinom,
9. podejmowanie inicjatyw profilaktycznych służących ograniczeniu zjawisk patologicznych,
10. dokonywanie okresowych analiz i ocen sytuacji ekonomicznej rodzin w gminie, udział w opracowywaniu gminnego raportu o stanie rodzin,
11. współuczestniczenie w realizacji ustawowych programów w zakresie ochrony interesów rodziny, upowszechnianie Karty Praw Rodziny,
12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-11-26 12:56:06
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2003-07-01 14:27:33
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska