Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Oświaty i Wychowania
Skład Krystyna Szaniawska - Przewodnicząca
Grzegorz Przewieźlik - Wiceprzewodniczący
Edward Bober
Piotr Bobrowski
Krystyna Chrobot
Kamil Dybich
Krystyna Stępień
Marek Węgrzynowicz
Szymon Widera
Katarzyna Zagajska
Sławomir Żmudka
Robert Kazimirski
Mateusz Stępień
 
 
Zadania Przedmiotem działania Komisji Oświaty i Wychowania jest w szczególności:
1) Przygotowywanie sprawnego funkcjonowania miejskiego systemu oświaty, w tym głównie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, przedszkoli miejskich oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych
2) Tworzenie właściwej atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży
3) Współtworzenie projektów sieci placówek oświatowo- wychowawczych na terenie gminy
4) Opiniowanie zasad rozdziału środków finansowych pomiędzy poszczególne szkoły i przedszkola
5) Opracowanie wskazówek do projektu uchwały budżetowej
6) Przygotowanie propozycji dotyczących obsługi finansowo-księgowej, organizacyjnej i remontowej placówek oświatowych prowadzonych przez gminę
7) Opiniowanie zasad odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkoli
8) Opracowanie zasad polityki kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych.
9) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-25 15:07:55
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2003-07-01 14:27:32
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga