Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Mieszkaniowa
Skład Bożena Kozak - Przewodnicząca
Krystyna Chrobot - Wiceprzewodnicząca
Edward Bober
Piotr Chałuda
Magdalena Miczko
Zbigniew Piątek
Grzegorz Przewieźlik
Piotr Ślusarczyk
Robert Witecki
Sławomir Żmudka
Zadania Przedmiotem działania Komisji Mieszkaniowej jest w szczególności:
1) Współudział w tworzeniu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład tego zasobu
2) Promowanie rozwoju budownictwa komunalnego
3) Bieżące współdziałanie z Prezydentem Miasta w zakresie racjonalności wypłacania dodatków mieszkaniowych
4) Rozpatrywanie w trybie odwoławczym wniosków mieszkańców ubiegających się o przydział lokalu
5) Współdziałanie i współpraca z administratorami mieszkań spółdzielczych, zakładowych i komunalnych w mieście.
6) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn.zm.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-11-30 09:23:57
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2007-03-06 12:59:53
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga