Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu
Skład Sławomir Żmudka - Przewodniczący
Adam Klimczyk - Wiceprzewodniczący
Artur Borowicz
Piotr Chałuda
Robert Kazimirski
Zbigniew Piątek
Grzegorz Przewieźlik
Jerzy Reszke
Krystyna Stępień
Krystyna Szaniawska
Piotr Ślusarczyk
Katarzyna Zagajska
 
Zadania Przedmiotem działania Komisji Kultury, Rekreacji i Sportu jest w szczególności:
1) Ocena funkcjonowania kultury, sportu i rekreacji w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem jego organizacji, wykorzystania bazy, kadry i zapewnienie opieki zdrowotnej
2) Współdziałanie z Prezydentem Miasta i jednostkami organizacyjnymi związanymi z funkcjonowaniem sportu, rekreacji i turystyki w dziedzinie promocji utalentowanych zawodników oraz form pracy Klubów Sportowych i Domów Kultury
3) Ocena i analiza rozwoju i osiągnięć sportu szkolnego, klubów sportowych i CSiR
4) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich form zmierzających do rozwijania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
5) Współpraca z jednostkami nadrzędnymi sportu polskiego ( UKFiF - Federacja Sportowa) w celu pozyskania środków finansowych, jak i wspólnej organizacji w Dąbrowie Górniczej imprez rangi regionalnej, krajowej czy międzynarodowej
6) Współtworzenie i opiniowanie kierunków programowych i planów pracy Rady, dotyczących edukacji kulturalnej, modelu upowszechniania kultury, rozwoju sieci, struktury placówek upowszechniania kultury w mieście
7) Okresowa i bieżąca ocena działalności instytucji upowszechniania kultury w aspekcie zadań przyjętych przez Radę
8) Współdziałanie z ruchem społeczno-kulturalnym, instytucjami publicznymi i związkami twórczymi w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechniania kultury i sportu
9) Współdziałanie z innymi Komisjami Rady w zakresie niezbędnym dla rozwiązania problematyki sportu, rekreacji, turystyki i kultury.
10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. z dnia 2018.02.28 z późn. zm.)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-24 15:07:16
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2007-03-06 12:59:53
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga