Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Inne

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

2014-07-25
Dla osób z niepełnosprawnościami ________________________________ Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami Zarządzeniem Nr 2173.2021 z dnia 15 grudnia 2021r. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej powołał Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami Do zadań Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami należy w szczególności: - udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w zakresie zrozumienia i stosowania przysługujących im praw oraz uzyskania przez nich pomocy w instytucjach i podmiotach miejskich oraz krajowych, - inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami, - współpraca z podmiotami realizującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami wykonuje swoje zadania w ramach pracy Wydziału Polityki Społecznej - Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Z Rzecznikiem można kontaktować się w godzinach pracy urzędu. Dane kontaktowe Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami: Anna Zubko e-mail: azubko@dg.pl telefon: 32 295 68 06 adres do korespondencji: Urząd Miejski ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza ____________________________________________ Koordynator ds. dostępności Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062, z późn. zm.) w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej wyznaczony został Koordynator ds. dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim: - wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Dąbrowie oraz jednostki organizacyjne miasta, - przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, - monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dane kontaktowe Koordynatora ds. dostępności: Anna Zubko e-mail: azubko@dg.pl telefon: 32 295 68 06 adres do korespondencji: Urząd Miejski ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza ____________________________________________________________ Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej   Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot publiczny w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej działalności oraz usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstaniu. Zarządzenie Nr 2315.2022 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 3 marca 2022 r. ma na celu uwzględnienie w działalności Urzędu potrzeb osób, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wdrożona została w związku z udziałem Miasta Dąbrowa Górnicza w  projekcie „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. _______________________________________________ Społeczny Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych Funkcję tę w Dąbrowie Górniczej pełni Pani Barbara Tometczak. Osoby zainteresowane mogą liczyć na porady i pomoc w rozwiązywaniu problemów po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania - tel. 506 857 675. Społeczny Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych dyżuruje w każdą środę od 9.00 do 12.00 w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 6A, pokój nr 12. ____________________________________________ Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami Tłumacz języka migowego: Po wcześniejszym zgłoszeniu, osoby niesłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Miejskim z pomocy tłumacza języka migowego – Marioli Węgrzynowicz.  Zgłoszenia można przesyłać telefonicznie: 32 295 67 00/ 32 296 69 38, mailowo: mwegrzynowicz@dg.pl lub poprzez nagranie wysłane do UM w języku migowym um@dg.pl Ponadto: - na parkingu przed Urzędem Miejskim jest kilka miejsc przeznaczonych dla osób posiadających Kartę Parkingową, uprawniająca do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie. - Osoby na wózkach inwalidzkich i niskiego wzrostu mogą bez problemu załatwić swoje sprawy na holu w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej obok stanowiska nr 20 Działalność Gospodarcza, gdzie znajduje się obniżona lada z wysokości 110 do poziomu 90 cm. Usytuowanie lady na wysokości 90cm umożliwia bezproblemowe przedłożenie dokumentów, złożenie podpisów, czy wypełnienie urzędowych druków. - Korytarze są przestronne, windą można dotrzeć na wszystkie piętra, przyciski w windzie dodatkowo są oznaczone cyframi w alfabecie Braille'.       Na każdym piętrze znajduje się przestronna, dostosowana toaleta. Pełną informację na temat dostępności architektonicznej budynków Urzędu oraz strony Biurletynu Informacji Publicznej można znaleźć pod linkiem: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/deklaracja-dostepnosci *** Zobacz film Urząd dostępny dla każdego https://youtu.be/eX7gwYKXhUk
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-15 10:01:41
Data utworzenia 2014-07-25
Data udostępnienia 2014-07-25 15:43:57
Osoba odpowiedzialna Marita Nowak
Udostępnił Anastazja Wypych