Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2016-10-12
Ogłoszenie nr BOP.526.3.38.2016 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
Termin rozpoczęcia konsultacji:   12.10.2016
Termin zakończenia konsultacji:   21.10.2016


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9
e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.plOsobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika WOP  
Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9  
e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.pl  tel. 668 573 952


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2016 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.plPodstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).


Naczelnik
Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej

Piotr Drygała
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-10-13 10:11:41
Data utworzenia 2016-10-12
Data udostępnienia 2016-10-12 15:04:59
Osoba odpowiedzialna Agata Flak
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska