Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2014-10-03
Ogłoszenie nr BOP.526.3.41.2014 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE
Termin rozpoczęcia konsultacji:     03.10.2014
Termin zakończenia konsultacji:     14.10.2014

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
-www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi".
-www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej  
pokój nr 327, III piętro
tel. 32 295 96 38
e-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Anastazja Wypych- Inspektor BOP
pokój nr 327, III piętro
tel. 32 295 96 38
e-mail: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2014 (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

 
Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 2540/10  Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr  234, poz. 1536, z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Piotr Drygała
Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-10-20 14:28:55
Data utworzenia 2014-10-03
Data udostępnienia 2014-10-03 15:16:39
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Magdalena Chojnacka